Blog

Aktuelt, Nyheter

Sommerarbeid for ungdom på kirkegårdene i Haltdalen og Ålen 2021

Kirkene i Haltdalen

Menighetsrådene har behov for en ungdom på hver av Haltdalen og Ålen kirkegårder,

  •  de må være fylt 16 år for å kjøre motorisert gressklipper.

 

Arbeid:

  • grasklipping
  • rydding rundt graver og kanter på kirkegården
  • to dager pr uke på hver kirkegård. (15 timer).
  • Tidsrom ca.15.juni – 15.august, 8-9 uker.

 

Søknad til Holtålen kirkelige fellesråd innen 15.mai til kirkeverge.holtalen@gauldalen.no

X