Blog

Hei våre brukere i Os, Røros og Holtålen!

Det er flere muligheter innenfor energiløsninger på en gård som er klimapositiv og økonomisk. Én slik løsning kan være utnyttelse av solenergi.

NB! Dette kurset blir gjennomført digitalt på Teams og går over to kurskvelder:
17. november kl. 19-22
24. november kl. 19-22

Hvilke teknikker og muligheter ligger i denne type energiløsning?

Det er Norges Vel som avholder kurset. Her ligger program og påmelding: https://www.norgesvel.no/aktuelt/hostens-kurs-om-solenergi-pa-garden

 

Programmet er også vedlagt.

X