Blog

Aktuelt, Nyheter

Søknadsfrist 15. februar for tilskudd til tiltak i beiteområder

Beitelag i Trøndelag kan nå søke om investeringsmidler til organisert beitebruk gjennom ordningen for tilskudd til tiltak i beiteområder i 2018.

Søknadsskjema, og mer informasjon om ordningen ligger på hjemmesidene til Landbruksdirektoratet, Link til landbruksdirektoratet.no

Søknadsfrist for tilskudd til tiltak i beiteområder i Trøndelag er satt til 15. februar.

Søknaden skal leveres til kommunen for uttalelse før innsending til fylkesmannen.

 

Kontaktperson:
Eva Dybwad Alstad, fmtleal@fylkesmannen.no

X