Blog

Aktuelt, Barnehage, Nyheter

Søknad om barnehageplass med oppstart fra 1. august 2018

Det kan søkes på barnehageplasser med oppstart fra 1. august 2018.

Vi gjør oppmerksom på at Holtålen kommune har et årlig opptak i barnehagene.
De som har plass, men ønsker endring i oppholdstid må sende ny søknad.

Søknadsfrist innen 01.03.18

Søknaden må sendes elektronisk her https://holtalen.kommune.no/om-kommunen/selvbetjening-skjema/ 

Barn født etter 1. nov 2017 kan få plass med forbehold om ledig kapasitet.

X