Blog

Aktuelt, Nyheter

Snøscootertillatelser Gauldalen over Flya

I forrige sesong avslo kommunen de som søkte om tillatelse til å kjøre snøscooter fra området Nøra mm over Flya og til fritidsbolig ol. I Gauldalen, med begrunnelse at et ønske om å ha « dobbelt» løyve, dvs. både fra Målåsetra og Flya ikke var ønskelig bl.a for å redusere antall tillatelser, og at de som hadde et slikt ønske/behov kunne løse dette med å benytte Gauldalsløypa over Flya. Nå er Gauldalsløype ikke åpen denne sesongen, og blir sannsynligvis heller ikke det. Vi åpner derfor for at de som har et ønske/behov for også å ha en tillatelse til å kjøre over Flya, i tillegg til tillatelse fra Målåsetra, kan søke om dette for 2020, og påregne at søknaden blir innvilget.

 

Søknadsskjema finner du  her.

X