Blog

Aktuelt, Nyheter

SMIL-midler (tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbrukets kulturlandskap)!

Vi minner om at søknadsfrist for Holtålen er 15. juni.

Formålet med SMIL -ordningen er å ivareta natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap, samt redusere forurensinga fra jordbruket, utover det som blir forventa gjennom vanlig jordbruksdrift.

Eiere som ikke selv driver areal kan søke SMIL-tilskudd dersom det drives en tilskuddsberettiget produksjon på landbrukseiendommen, dvs at jorda må være i drift og gi grunnlag for produksjonstilskudd i jordbruket.

Når det gjelder søknad på fellestiltak er det ikke mulig å søke som et eget lag, men en representant for laget og som er berettiget produksjonstilskudd kan søke på vegne av laget- eks en som er medlem i et beitelag.

Søknadsskjema finner du her…

Retningslinjer finner du her…

 

Mer informasjon:
Landbruksdirektoratet: https://www.landbruksdirektoratet.no/no/miljo-og-okologisk/spesielle-miljotiltak/om-tilskudd-til-spesielle-miljotiltak-i-jordbruket

Ta kontakt med landbrukskontoret dersom du trenger hjelp!

X