Blog

Kjelsberg Transport er nå sammen med sin underentreprenør Evenås Transport AS i full gang med å tømme slamanlegg i Holtålen. Haltdalen kjøres først, før turen kommer til Ålen. Aunegrenda står så for tur, mens Hessdalen kommer til slutt denne gang. Sjekk gjerne tømmeliste  dersom du lurer på om ditt anlegg skal tømmes i år. Husk at du som huseier har ansvaret for at anlegget er tilgjengelig når tømmebil kommer.

X
X