Blog

Barn, unge og utdanning

Skolestart i Holtålen

Elevene på 1. – 10. trinn ved Hov skole møter til nytt skoleår torsdag 17. august kl. 08.30

Elevene på 1.- 7. trinn ved Haltdalen oppvekstsenter møter til nytt skoleår torsdag 17. august, kl. 08.30

Vel møtt til nytt skoleår !

Rektorene

X