Blog

Aktuelt, Høringer, Nyheter, Planer

Reguleringsplan for Borren – Litjfjellet hytteområde – Høring og offentlig ettersyn

Formannskapet behandlet i møte 10.04.2018 sak 35/18.

Følgende vedtak ble fattet:
Holtålen kommune anbefaler at forslag til detaljregulering for Borren – Litjfjellet hytteområde sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn iht. plan- og bygningslovens § 5-2 og § 12-10.

Planforslaget blir lagt ut til offentlig ettersyn på følgende steder:

  • Holtålen kommune, Bakkavegen 1, 7380 Ålen (kommunehuset)
  • Kommunens hjemmeside: www.holtalen.kommune.no

 

Merknader til planforslaget sendes skriftlig innen 01.06.2018 til:

  • Holtålen kommune, Bakkavegen 1, 7380 Ålen
  • epost@holtalen.kommune.no
X