Blog

Aktuelt, Barn, unge og utdanning, Nyheter

Råd til foreldre: Slik kan du snakke med barn om krig og frykt for atomulykker

Den usikre situasjonen i Europa og faren for atomulykker kan virke skremmende for både barn og voksne. Lurer du på hvordan du skal snakke med barn og unge om krigen og faren for radioaktive utslipp?

Alvorlige hendelser som terror, krig eller store ulykker kan påvirke barn og unge, som om de ikke er direkte berørt.

Barn får med seg mer enn vi tror, fra både nyheter, sosiale medier, venner, og ikke minst ved å følge med på voksnes samtaler og reaksjoner på nyheter. Selv om de får med seg mye, er det ikke sikkert de er i stand til å sette sammen alt til noe som gir mening for dem. Det er da de kan trenge hjelp fra voksne til å tolke og forstå informasjonen.

Når barn er redde og utrygge, trenger de trøst og å føle seg trygge. Gjør barna trygge, uansett alder.

Les mer om hvordan du kan snakke med barn og unge om krig og atomulykker her!

X