Blog

Aktuelt, Nyheter

Politikontakten blir ikke å treffe i Kommunehuset Ålen i september

Dersom du vil ha kontakt med Politikontakten for Holtålen, vennligst ta kontakt med Røros lensmannskontor.

Stein Bjørnli
tlf. 02800/913 52 803

stein.bjornli@politiet.no 

 

X