Blog

Aktuelt, Nyheter

Oppunder Fjellbandets juleutgave i salg!

En utflytta haltdaling sto midt oppi norgeshistoria for nesten 60 år siden, da amerikanske oljeselskaper ønsket fritt leide til å lete etter olje og gass i Nordsjøen. Statssekretær Reidar Melien var industriminister Trygve Lies nærmeste medarbeider i begynnelsen av det norske oljeeventyret. Møt ham i Oppunder Fjellbandet nr. 2.

I juleutgaven kan du også lese om «Stor-ruta», bussen som John Kjerrengvoll transporterte folk, varer og post med mellom Hessdalen og Ålen i 1950- og 60-åra. Om sommeren gikk turene helt inn til setergrendene ved Hessjøen og i Kjølidalen. Nå er bussen funnet igjen og skal restaureres.

De gamle regnskapsprotokollene fra Tamlaget smeltehytte forteller mye om malm- og kulltransporten til og fra Svølgja på 1600-tallet. I arkivene skimter vi også omrisset av hytteskriveren selv gjennom røyken fra Holtålens første industriarbeidsplass.

Peder «Baronen» Storrønning fra Graftås i Ålen levde et mangslungent liv. I Norge var han gruvearbeider, rypefanger, gårdbruker og tekstilhandler. Sist på 1800-tallet deltok han med liv og lyst i øverbygdas rike kulturliv. Ikke minst skrev han i årevis dagbok. Nå er dagboka et vindu mot livet i det gamle Ålen, og en rørende personlig saga om gleder, sorger, kjærlighet og tannpine i 1880-åra og fram til han utvandret til Amerika.

Dette er bare litt av det Holtålen kommunes lokalhistoriske tidsskrift kan by på til jul. Vi har mye mer på lager. Faktisk er bladets hundre sider fulle av godt lesestoff og spennende bilder. Forfatterne i Oppunder Fjellbandet denne gang er David Engan, Harald Reitan, Roald Evensen, Torgun Brean, Trond Arnesen, Einar Gjærevold, Jon Åsvold, Liv Rønning, Inge Armann Ramberg, Åse Juveli Berg, Jorunn Ranøien, Gunnar Bjørgård, Johan Falkberget og Jon Østeng Hov. Illustratører er Kjetil Løberg og Ragnhild Engan. Redaktør er Einar Gjærevold.

Bladet selges i helga på dørene av 10.-klassingene ved Hov skole i Hessdalen og Ålen, og av Ivrig 4H i Haltdalen. Kontanter og Vipps kan benyttes. Fra tirsdag 26. november fås bladet i dagligvarebutikkene i Ålen og Haltdalen, og på Amnéus’ Boghandel på Røros. Bladet vil også bli solgt i butikkene i Singsås, Kotsøy og Tydal, og hos Norli på Nordre gate i Trondheim.

Pris: Kr. 200.

Vel møtt i Fjellbandet!

Kontaktinfo:

Einar Gjærevold, tlf. 936 97 874

Olve Morken, Holtålen kommune, tlf. 950 66 677

X