Blog

Det kan søkes på barnehageplasser med oppstart fra 3. august 2020.

Vi gjør oppmerksom på at Holtålen kommune har et årlig opptak i barnehagene.
De som har plass, men ønsker endring i oppholdstid må sende ny søknad.
Søknadsfrist innen 01.03.20

Informasjon om søkeprosessen og søknadskjema finnes på hjemmesiden til Holtålen kommune: Trykk her
Søknaden må sendes elektronisk.

Barn født etter 30. nov 2019 kan få plass med forbehold om ledig kapasitet, jf. Barnehageloven § 12 a. Rett til plass i barnehage.

X