Blog

Aktuelt, Nyheter, Planer

OPPSTARTSVARSEL – DETALJREGULERING FOR ÅLEN BARNEHAGE – JENSÅSVOLLAN

Holtålen kommune i samarbeid med Norconsult as, varsler oppstart av arbeidet med reguleringsplan for Ålen barnehage ved Jensåsvollan i Ålen.

Arbeidet vil være en felles behandling av reguleringsplanforslaget og byggesøknad jfr. Plan- og bygningsloven §12-15.

Eventuelle kommentarer, merknader, opplysninger mv. som kan ha betydning eller interesse for planarbeidet kan innen 03.08.2022 sendes skriftlig til:

Holtålen kommune, Helsetunet 7, 7380 Ålen eller epost@holtalen.kommune.no

Innspillene inkluderes i den videre planbehandlingen.

 

Varsling om oppstart av planarbeid gjøres i henhold til plan- og bygningsloven §12-8. Planmyndighet har konkludert med at det ikke er krav om konsekvensutredning for planarbeidet.

Kart med forslag til planavgrensning vises over.

X