Blog

Aktuelt, Nyheter

Oppdatert informasjon om besøksrutiner ved sykehjem og omsorgsboliger.

Besøksrutinene for sykehjem og omsorgsboliger er som tidligere beskrevet, men med følgende tilleggspunkt:

Dersom du har oppholdt deg i Trondheim, Oslo, Bergen eller andre områder med høyt smittepress i løpet av de siste 10 dager kan du ikke komme på besøk.

X