Blog

Aktuelt, Nyheter

Oppdatert informasjon om besøksrutiner ved sykehjem og omsorgsboliger

Oppdatert informasjon om besøksrutiner ved sykehjem og omsorgsboliger. (24.02.2021)

Besøk til beboere på sykehjem/heldøgns omsorgsboliger
Besøksreglene er viktig for å beskytte beboerne mot covid-19. Våre beboere er i risikogruppen, og har økt risiko for alvorlig sykdom dersom de får smitten.


Når kan du komme på besøk?

 • Før du kan komme på besøk, må du ringe og avtale tid. Vi har besøkstid fra 11:00-12:00, 12:15-13:15, 16:00-17:00
  og 17:15-18:15.
 • Du kan kun besøke den beboeren du har avtale om.
 • Helgebesøk skal avtales før fredag kl. 15:00, og senest dagen i forveien på ukedag.

Du kan ikke komme på besøk hvis du:

 • Har symptomer på influensa eller forkjølelse• Er i karantene eller isolasjon
 • Har hatt kontakt med personer som er mistenkt for smitte eller er smittet de siste 10 dagene
 • Har vært i utlandet i løpet av de siste ti dagene.
 • Har vært i et område i Norge med høyt smittepress i løpet av de siste ti dagene. Du må ha vært i vår region i 10 dager før du kan komme på besøk.

Ha gode rutiner for smittevern

 • Bruk hånddesinfeksjon både når du kommer og før du forlater sykehjemmet.
 • Besøkende skal bruke munnbind når dere er på besøk. Munnbind ligger ved inngangen av sykehjemmene. Dette skal ikke tas av inne på beboerrom.
 • Under besøket skal beboer og du som er på besøk holde en meter avstand til hverandre.
 • Besøkende skal holde 2 meters avstand til ansatte og andre pasienter/beboere.
 • Beboeren kan ha besøk av to personer samtidig.
 • Du kan besøke beboeren på rommet hans/hennes eller være i uteområdet.
 • Besøkende har ikke anledning til å oppholde seg i fellesarealer eller bruke kjøkkenet på avdelingene.
 • Berør omgivelser og overflater minst mulig.


Klemming og fysisk kontakt

Vaksine åpner opp for mer fysisk kontakt. Selv om det er lov å klemme er det viktig å holde en meter avstand under resten av besøket.

 • Vaksinerte besøkende og vaksinerte beboere kan ha fysisk kontakt og gi hverandre klemmer.
 • Nærkontakter som ikke er vaksinert – ektefeller, samboer og egne barn – kan også klemme beboere som er vaksinert.


Servering, gaver og blomster, er det lov?

Ja, beboerne kan ta imot gaver og blomster. Avklar med en ansatt om du kan gi det direkte til beboeren.


Etter besøket

Hvis du får luftveissymptomer/blir syk innen 48 timer etter besøket, ønsker vi at du varsler oss.


Besøk til pasienter som ligger for døden

Vi legger selvfølgelig til rette for at de nærmeste pårørende skal få komme inn når en pasient ligger for døden.


Ta kontakt med oss for å avtale besøk:

Sykehjem:
• 95894770

Heldøgns omsorgsboliger:
• 90 84 87 99 (1. etg)
• 97 69 46 58 (2. etg)

Spesielle situasjoner

 • For beboere og pasienter som får en akutt forverring i sin helsetilstand eller når spesielle behov melder seg, gjelder egne regler og avdelingen avtaler i disse tilfellene besøk som ivaretar den enkeltes situasjon.
 • Hvis smittesituasjonen endrer seg, vil kommunens smittevernteam vurdere besøksbegrensninger.

 

X