Blog

Aktuelt, Nyheter

Offentlig ettersyn: Gebyrregulativet 2023

Formannskapets forslag til gebyrregulativ for 2023 er lagt ut til offentlig ettersyn.

Formannskapets innstilling i møte 29. november 2022, saksnr. 114/2022:

Det fremlagte gebyr og betalingsregulativ for Holtålen kommune for 2023 vedtas.
Regulativet legges ut til offentlig ettersyn.

Kommunestyret realitetsbehandler gebyrregulativet for 2023 i sitt møte 15. desember 2022.

Eventuelle merknader til høringsforslaget må være innkommet Holtålen kommune innen 14. desember 2022 kl. 15.00.  Høringsinnspill sendes til epost@holtalen.kommune.no

X