Blog

Hvert år skolerer vi 9. klassinger til å bli Ungdom med MOT (UMM). Dette er ungdom som skal inn i 7. klassene i kommunen og forberede de på overgangen til ungdomsskolen. I tillegg er de positive miljøforsterkere ved sin skole.
Etter søknad og forslag fra resten av klassen, ble Tuva Tamlagsrønnig Berg og Oda Aune årets UMM ved Hov skole.

I forrige uke reiste de til Rendalen for skolering. Skoleringa arrangerer vi i samarbeid med Selbu, Tydal, Røros, Os og Rendal kommune, og vertskommune rulerer årlig.
Tuva og Oda kan rapportere om ei lærerik samling, og at de har hatt det kjempebra. 7. klassene ved Haltdalen oppvekstsenter og Hov skole kan snart forvente seg besøk av disse blide jentene!

Tuva og Oda sammen med de andre ungdommene på MOT-skolering.

X