Blog

Aktuelt, Nyheter

Nye besøksrutiner fra i dag

Vi oppfordrer til at besøk foregår utendørs, så lenge helsetilstand og vær tillater det.
Alle avtaler om besøk skal gjøres med ansvarsvakt, og avtales per telefon dagen i forkant. Besøk på helg skal være avklart senest fredag kl. 15:00.

For besøk gjelder følgende retningslinjer:
Alle besøkende må overholde gjeldende rutiner og smittevernråd:
• Utføre håndhygiene ved ankomst og når man forlater, også ved utendørs besøk
• Besøkende må skrive seg inn i besøksprotokoll med tidspunkt, navn og telefonnummer

Besøkstider som kan velges:
11:00-12:00
12:15-13:15
16:00-17:00
17:15-18:15
Besøkende må avtale for hele timer for å gjøre det oversiktlig for ansatte å organisere besøkene.

For besøk ute gjelder følgende:
• Antall besøkende kan ikke være høyere enn at anbefalt avstand og øvrige smittevernråd kan følges.

For besøk inne gjelder følgende:
• Max 2 stk per besøk.
• Interne smittevernregler gjennomgås når besøkende ankommer avdeling.

Pasienter/beboere kan ta imot gaver, blomster og lignende. Det er ikke behov for spesielle forhåndsregler, men viktig å følge generelle råd for håndhygiene, da dette vil forebygge indirekte kontaktsmitte.
Hvis besøkende har med mat bør alle utføre håndhygiene før maten serveres og inntas.
Besøkende har ikke tilgang til fellesareal som stue, kjøkken, wc og lignende.
Hver pasient/beboer har anledning til å ta imot besøk en gang per dag på maksimalt 1 time.
Minimumsavstand til pasient/beboer og ansatte skal være 2 meter.
Dersom du har symptomer på luftveisinfeksjoner skal du ikke komme på besøk.

Som besøkende får du informasjon/instruksjoner om hvordan besøket skal gjennomføres av besøksverten.

Ved endring i beboeres helsetilstand vil det bli gjort en individuell vurdering av besøksrutinene.

For evt spørsmål og avtale om besøk:
Holtålen sykehjem, tlf 95894770
Heldøgns omsorgsboliger, tlf 90848799
Ålen omsorgsboliger/hjemmetjenesten, tlf 95894780

 

For mer informasjon om Covid 19 og smittevernråd fra Folkehelseinstituttet, se https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/

X