Blog

Aktuelt, Nyheter

Minner om vannmåleravlesning

Vannmåler

Det er abonnentens ansvar å innlevere vannmåleravlesning innen satt frist. (31.12)

Målere som ikke er avlest siste 2 år settes automatisk som inaktiv. Abonnent blir da fakturert etter areal. Ved reaktivering av vannmåler må bekreftelse på vannmålerstand innleveres av uavhengig 3 part. (Aut. Rørlegger eller lignende). Vannforbruk/stand blir da nullstilt i avregningssystemet.

Måleravlesninger ved årsoppgjør skal sendes inn elektronisk via skjematjenester på kommunens hjemmeside.

Les mer her…

X