Blog

Aktuelt, Nyheter

Minner om måleravlesning 2020 – Vannmåler

Vannmåler

Du er selv som abonnent ansvarlig for å levere inn ditt forbruk før årsoppgjøret. Avlesningen bør skje så nært 1. januar som mulig.

Alle vannmåleravlesninger skal derfor være kommunen i hende innen 10. januar hvert år. Ved manglende avlesning vil bolig/hytte bli belastet gebyr etter stipulerte satser.

Gjeldende satser og forutsetninger finnes i kommunens gebyr og betalingsregulativ.

Avlesingskort vannmåler her…

(I skjemaet er det et felt for gammel målerstand. Dersom du ikke har gammel målerstand kan du legge inn nuller i dette feltet).

X