Blog

Aktuelt, Nyheter

Leiekjørere i Holtålen kommune for perioden 2018-2022

Følgende er tildelt leiekjøringsløyve etter motorferdselforskriftens §5a:

 

Leiekjører Telefon Område for kjøring
John Trøen 95 96 35 88 Hessdalen
Jørand Bakås Gjersvold 46 44 69 68 Hessdalen
Magnar Gjersvold 92 41 92 54 Hessdalen
Peder Bjarne Grønås 95 28 57 79 Hessdalen
Stig Østby 95 14 01 20 Gauldalen
Jørgen Løvdal 90 69 96 35 Gauldalen
Ole Anders Storrønning 95 73 35 76 Gauldalen
Jan Nyrønning 45 48 78 04 Gauldalen
Jon Nesvold 97 67 54 98 Holden, Nesvollen
Lars Ragnar Eidet 91 12 79 83 Gauldalen
Stian Greni 91 83 69 53 Haltdalen
Stein Ingulf Ranøien 72 41 64 64 Haltdalen
Tor Erick Stuedal 97 70 68 35 Haltdalen
John Arne Aasen 95 80 85 16 Haltdalen
Jon Kåre Flatberg 90 55 57 60 Haltdalen
Terje Rognes 91 37 79 50 Haltdalen
Steinar Nilssen 97 95 45 84 Haltdalen
Anders Brennås 41 47 74 99 Haltdalen
Øystein Dypdalsbakk 90 93 83 18 Haltdalen
Inge Morten Rotvold 41 22 59 07 Ysteosen, Gauldalen

 

X