Blog

Aktuelt, Arbeid, aktivitet og familie, Nyheter

Ledigheten har aldri vært lavere i Trøndelag

Ledigheten fortsetter å synke utover høsten. 1,8 prosent av arbeidsstyrken var helt ledig i Trøndelag i oktober, og det er den laveste oktoberledigheten som er registrert noen gang.

– Det er gledelig å se at den positive utviklingen fortsetter. Vi er nå på nivå med mai og juni, hvor vi også hadde en rekordlav ledighet i Trøndelag. Og tilgangen på stillinger fortsetter å vokse. Dette tyder på et arbeidsmarked i god utvikling, sier regiondirektør i NAV Trøndelag, Bente Wold Wigum.

I Holtålen var det registrert 10 helt ledige, noe som tilsvarer 1,0 % av arbeidsstyrken. Det er en reduksjon på 11 personer siden oktober 2017. Tilsvarende tall for Røros viser 42 helt ledige (1,4 % av arbeidsstyrken).

Flere ledige menn enn kvinner

Antall arbeidsledige i Norge var totalt 61.531 personer ved utgangen av oktober. Det tilsvarer 2,3 prosent av arbeidsstyrken og er en nedgang på 7 prosent sammenlignet med oktober 2017. Nedgangen i Trøndelag fortsetter og i oktober er det 4.350 ledige, det er 255 færre ledige enn på samme tid i fjor, en nedgang på 6 prosent. Ledigheten blant menn er på 1,9 prosent, mot 1,7 prosent hos kvinner.

-Det er 464 flere ledige menn enn kvinner. Vi ser at nedgangen nå er større blant menn enn kvinner og i oktober er nedgang i ledigheten størst i mannsdominerte yrker som bygg og anlegg, ingeniør -og ikt-fag og industrifag. Her er det 302 færre ledige enn på samme tid i fjor, sier Wigum.

Fokus på unge og innvandrere

Ungdomsledigheten i Trøndelag er på 2,3 prosent. I alt er 1.430 personer under 30 år uten arbeid. 33 prosent av de ledige i Trøndelag har innvandrerbakgrunn. Til sammen 1.430 personer.

– Med inkluderingsdugnaden håper vi å få flere arbeidsgivere på banen. Vi trenger flere arbeidsgivere som stiller opp slik at vi får ungdom under 30 år og innvandrere raskt ut i arbeid eller arbeidsrettede tiltak, sier Wigum.

Flest ledige i reiseliv og transport

Det er kun tre regioner i landet som har lavere ledighet i Norge; Sogn og Fjordane (1,3 %), Oppland (1,6 %) og Troms (1,5 %). Den aller laveste ledigheten finner vi innen undervisning og akademiske yrker hvor ledigheten er 0,7-0,9 prosent. Høyest ledighet er det innen reiseliv og transport med 3,8 prosent ledighet.

Stort behov for helsearbeidere

Per 31. oktober var det 3.251 registrerte ledige stillinger i Trøndelag. Det tilsvarer en økning på 33 prosent endring fra i fjor. På landsbasis er det totalt 38.988 ledige stillinger.

– Det er spesielt mange ledige stillinger innen pleie og omsorg. På landsbasis er det 6.630 ledige stillinger i denne bransjen og vi opplever stor etterspørsel etter helse og omsorgsarbeidere også i Trøndelag, sier Wigum.

1.340 arbeidssøkere i Trøndelag

Ved utgangen av oktober var det 1.340 registrerte arbeidssøkere i Trøndelag; 1340. Det utgjør 0,6 prosent av arbeidsstyrken og er 65 færre enn i fjor på samme tid. Det er kun Oslo og Rogaland som har flere arbeidssøkere i antall enn Trøndelag med hhv. 2488 og 1687 personer.

Færre på tiltak og dagpenger

Totalt i Norge er det 47.930 personer som mottar dagpenger. Det er 9.722 færre enn i fjor, en nedgang på 17 prosent. Til sammen 1.350 personer var på arbeidsrettet tiltak i Trøndelag i oktober. Det utgjør 0,6 prosent av arbeidsstyrken.

Kommuner

12 kommuner har en ledighet på 1 prosent eller lavere. Snåsa er den kommunen med alle lavest ledighet på 0,6 prosent, en nedgang på 33 prosent fra samme tid i fjor. Frøya har den høyeste ledigheten med 2,7 prosent, en økning på 41 prosent fra i fjor. Meråker og Levanger har nest høyest ledighet i fylket, begge med 2,3 prosent.

X