Blog

Arbeidsledigheten i Trøndelag var i april på 1,9 prosent.

Totalt er det 4 566 ledige i fylket, fordelt på 1 873 kvinner og 2 693 menn. Dette tilsvarer 1,9 prosent av arbeidsstyrken. Det er en nedgang fra i fjor på 9 prosent (438 personer) for samme periode. Gjennomsnittlig arbeidsledighet for landet er på 2,3 prosent.

I Holtålen var det registrert 10 helt ledige, noe som tilsvarer 1,0 prosent av arbeidsstyrken. Det er en nedgang på 12 personer fra samme tidspunkt i 2018.

Færre langtidsledige
– Den positive trenden fra 2018 fortsetter i 2019. Trøndelag er ett av fem fylker som har en ledighet under 2 prosent og det er selvsagt svært gledelig. I tillegg har vi over 300 færre langtidsledige enn på samme tidspunkt i fjor. Det viser at vi har et godt arbeidsmarked og at tiltakene våre gir resultater, sier direktør i NAV Trøndelag, Bente Wold Wigum.
Oppland, Sogn og Fjordane og Troms er de eneste fylkene som ligger lavere enn Trøndelag

1 av tre ledige er innvandrere
Arbeidssøkere på tiltak gjennom NAV Trøndelag er 1 322 personer. Det er 0,5 prosent av arbeidsstyrken. En nedgang på 23 prosent fra i fjor. 33,4 prosent av helt ledige har innvandrerbakgrunn og ungdomsledigheten er på 2,4 prosent. Ledigheten øker noe for de aller yngste (under 20 år), men går ned for de øvrige gruppene.
– Statistikken viser at det fortsatt er behov for særlig innsats rettet mot ungdom og innvandrere, påpeker Wigum.

Lavest ledighet i Høylandet
Ledigheten fortsetter å gå kraftig ned for ingeniør og IKT-fag. Her har ledigheten falt 41 prosent sammenlignet med fjoråret. Helse, pleie og omsorg har også stor nedgang. Her er ledigheten 22 prosent lavere sammenlignet med fjoråret.
Høylandet har lavest ledighet på 0,8 prosent, fulgt av Hemne, Åfjord og Holtålen, alle med 1 prosent.

Når det gjelder etterspørsel etter ulike yrker og behov for arbeidskraft vil NAVs bedriftsundersøkelse gi en god oversikt over dette, når den offentliggjøres 9. mai.

Kommuneoversikt:
Trondheim: 2 prosent, ned 11%
Steinkjer: 2,2 prosent, ned 14%
Namsos: 1,7 prosent, opp 10%
Stjørdal: 2 prosent, ingen endring
Orkdal: 1,5 prosent, ned 27%
Levanger: 2,2 prosent, ned 4%

X