Blog

Aktuelt, Arbeid, aktivitet og familie, Nyheter

Lavere sykefravær, spesielt blant unge arbeidstakere

Sykefraværet i Trøndelag var på 5,1 prosent ved utgangen av 2. kvartal. Det er mer enn seks prosent lavere enn samme kvartal i 2017.

Sykefraværet i Trøndelag ligger litt over landsgjennomsnittet, men samtidig er nedgangen større en gjennomsnittet.
– Sykefraværet går ned i to av tre kommuner i Trøndelag og det er spesielt gledelig å se at legemeldt fravær synker mest blant de unge under 30 år, altså den gruppen som er ny i arbeidslivet, sier regiondirektør i NAV Trøndelag, Bente Wold Wigum.

Sykefraværet i Holtålen kommune var 4,5 % i 2. kvartal, en reduksjon fra 4,7 % i 2. kvartal 2017.

Fortsatt lavest fravær hos menn
Sykefraværet for kvinner er på 6,7 prosent, en nedgang på 6,6 prosent. Menn har et sykefravær på 3,7 prosent, en nedgang på 5,3 prosent. Sykefraværet for kvinner går ned i alle aldersgrupper unntatt 65-69 år. Nedgangen gjelder også for menn med unntak av de mellom 60-64 år.

Lavere fravær i de store næringene
Helse- og sosialtjenester og bygge- og anleggsvirksomhet er blant de store og tunge bransjene i Trøndelag som opplevde en stor nedgang i sykefraværet. Her er nedgangen på cirka 7 prosent fra i fjor.
– En stor andel av jobbene innen bygg og anlegg er besatt av den yngste delen av arbeidsstokken i Trøndelag og er derfor en stor bidragsyter til at sykefraværet går ned blant arbeidstakere under 30 år, sier Wigum.

Store utslag i små kommuner
Sykefraværet går ned i 31 kommuner i Trøndelag, mens det øker i 16 av kommunene. Sykefraværet er høyest i Roan med 7,5 prosent, etterfulgt av Grong med 7,1 prosent. Det aller laveste sykefraværet finner vi i Snåsa med 3,2 prosent og Røros med 3,6 prosent.
Sykefraværet for 2. kvartal økte mest i Grong og Rørvik med 28 prosent fulgt av Leka med 25 prosent.
– På grunn av et relativt lav antall sysselsatte sammenlignet med de største kommunene, gir en økning eller reduksjon i antall sykemeldte i kommuner som Grong, Rørvik og ikke minst Leka, store svingninger i sykefraværsprosenten, påpeker Wigum.

Størst nedgang i Snillfjord
Grong, Rørvik og Leka har hhv. 1.168, 2.255 og 273 sysselsatte innbyggere, mens Steinkjer til sammenligning har 10.337 og Trondheim 100.027 sysselsatte.
Størst nedgang har Snillfjord med 30 prosent fulgt av Namdalseid og Orkdal med en nedgang på henholdsvis 28 og 26 prosent.

Når vi ser landet som helhet er det stor variasjon mellom fylkene. Oslo ligger lavest med 4,1 prosent, Trøndelag har femte lavest, og de tre fylkene lengst nord ligger alle i toppen av sykefravær – Nordland høyest med 5,8 prosent.

Utvikling i sykefraværet i de fem største kommunene:
• Trondheim 4,6 ned 3 prosent
• Stjørdal 5,7 ned nesten 6 prosent
• Steinkjer 5,5 ned 15 prosent
• Levanger 4,9 ned 6,3 prosent
• Melhus 5,3 ned 12 prosent

X