Blog

Aktuelt, Nyheter

Kunne det vært litt kult å være kommunedirektør for en spennende kommune i Trøndelag?

Vår kommunedirektør gjennom 17 år takkes av som pensjonist, og nå søker vi i Holtålen kommune en fremtidsrettet og omgjengelig etterfølger.

Holtålen er en kommune med knappe 2000 innbyggere fordelt på 4 bygdesamfunn. Vi definerer oss som en fjell- og innlandskommune, der 670.000 dekar av arealet er skog- og fjellterreng i statsallmenning. Kommunesenteret ligger i bygda Ålen, der de fleste av de kommunale tjenestene og administrasjonen er samlet på et felles område.

Kommunen har en liten, men tilstrekkelig og faglig god administrasjon der alle nøkkelroller drar sammen som en like viktig del av helhetsbildet. Arbeidsmiljøet kommer «hemafrå», og har gjennom mange år med gjensidig tillitsforhold skapt den gode balansen som gjør at alle alltid spiller hverandre så god som mulig.

I Holtålen kommune jobber vi på tvers av alle enheter med mål om god organisasjonsutvikling og riktige strukturelle endringer for fremtiden. I tillegg er vi aktiv og nysgjerrig deltaker i prosjekter innenfor forenkling og forbedring av kommuneplanlegging i små kommuner.

Som vår kommunedirektør vil du ha det overordnede ansvaret for å utvikle de kommunale tjenestene til det beste for innbyggerne og ut ifra de langsiktige behovene til kommunen. Du vil også ha en sentral rolle i videreføringen av vårt gode arbeidsmiljø, i tillegg til å være en viktig brikke i den kontinuerlige organisasjonsutviklinga.

Som kommunedirektør vil du få en naturlig oppgave med å ivareta ansvaret for en stødig og resultatorientert administrasjon. Under din ledelse skal vi gjennom det kommunale planverket skape en god og langsiktig økonomistyring for drifta, samtidig som vi skal løse lovpålagte og prioriterte kommunale tjenester.
Du må være fleksibel og løsningsorientert, samtidig som du er en god støttespiller for både administrasjon og politikere. Dette er nemlig en av de aller største styrkene vi også tilbyr deg tilbake.

Rollen som vår nye kommunedirektør både kan og vil være allsidig. Utdanning, bakgrunn og erfaring innen juridisk, økonomisk, sektorfaglig eller samfunnsrelaterte områder vil alle være gode og interessante elementer å tilføre inn i vårt helhetlige fagmiljø. Samtidig vil personlig egnethet og rolleforståelse bli særdeles vektlagt.

Til vår nye kommunedirektør tilbyr vi spennende og varierte arbeidsoppgaver i en kommune med utviklingsmuligheter og økt fokus på målrettet bostedsattraktivitet. Vi tilbyr lønn etter avtale, og gode betingelser for riktig person. Vi lover deg engasjerte medarbeidere, og viktigst av alt – vi lover deg et godt bo- og arbeidsliv dersom du vil være med å bidra!

Tiltredelse etter nærmere avtale.

For mer informasjon eller spørsmål om stillingen kontaktes;

Ordfører, Arve Hitterdal
mob. 950 21 657
e-post: arve.hitterdal@holtalen.kommune.no

Søknadsfrist: 13.11.2022
Søknad med nødvendig dokumentasjon sendes til ordfører på e-post.

 

Alle henvendelser behandles konfidensielt frem til søknadsfristens utløp.
Prosessen behandles i henhold til offentlighetsloven.
Søknader som ønskes unntatt offentlighet må særskilt begrunnes.

X