Blog

KULTURPRIS 2017

Holtålen kommune ønsker forslag på kandidater til årets kulturpris.

Forslag sendes Holtålen kommune, Bakkavegen 1, 7380 Ålen eller til e-postadr.: epost@holtalen.kommune.no.

Frist: 15. oktober.

Kulturprisen kan deles ut til enkeltperson, samarbeidspartnere, lag, foreninger eller institusjoner som har tilknytning til kommunen, og som har utmerket seg innen det utvidete kulturbegrepet. Både enkeltpersoner og organisasjoner kan sende inn forslag. Forslaget må begrunnes.

KULTURSTIPEND 2017

Holtålen kommune ønsker forslag på kandidater til årets kulturstipend.

Begrunnet forslag sendes Holtålen kommune, Bakkavegen 1, 7380 Ålen eller til e-postadr.: epost@holtalen.kommune.no.

Frist: 15. oktober.

Kulturstipendet tildeles lovende utøvere innen en vid definisjon av kulturbegrepet. Mottakeren skal bo i, eller ha tilknytning til Holtålen kommune.

X