Blog

Statsforvalteren i Trøndelag har laget et smittekart. Se det her!

 

Koronatelefon: 913 09 730

 

03.07.2021: Kommuneoverlegen har med bakgrunn i smittevernloven fattet følgende lokalt vedtak med umiddelbar virkning.
Det innføres lokalt vedtak om ventekarantene for hustandsmedlemmer av personer i smittekarantene.
Dette innebærer at husstandsmedlemmer av person i smittekarantene, også er i karantene inntil person i smittekarantene har fått negativt svar på første test.

Informasjon til deg som er i karantene!
Informasjon til deg som er nærkontakt!

Grunnet det pågående smitteutbruddet i Holtålen, oppfordrer kommunen til bruk av munnbind på alle offentlige steder som butikker og lignende.

 

 

Karanteneregler for vaksinerte

Holtålen kommune ønsker å presisere reglene for karantene for de som er vaksinerte.

Du må ikke i smittekarantene (det vil si dersom du er ansett som nærkontakt til en smittet)hvis

 • du er fullvaksinert.
 • du har fått én vaksinedose, og
 • det har gått mellom 3 og 15 uker siden du fikk dosen, og du tester deg mellom dag 3 og 7 etter nærkontakten med en smittet. (Du må ikke i karantene frem til du tester deg. Hvis du tester positivt må du i isolasjon).

Holtålen kommune kan ikke pålegge disse dette gjelder å gå i karantene. Vi anbefaler likevel at alle nærkontakter vaksinert med én dose går i smittekarantene fram til dag 7 etter nærkontakt, og gjennomfører PCR-test på dag 7.

Vi vil oppfordre til at alle våre innbyggere som havner i en karantenesituasjon, om å leve hverdagen så normalt som mulig, men unngå kontakt med andre. Det er ikke forbudt å gå turer eller være i aktivitet utendørs, kjøre bil, eller andre aktiviteter så lenge man kan holde god avstand til andre.

Vi anbefaler alle som er i smittekarantene eller ventekarantene om å lese HER! (Karantene og isolasjon – korona – helsenorge.no). Her finner du også «Råd til deg som er i karantene og isolasjon».

Unntak fra smittekarantene og ventekarantene

Vaksinert for covid-19  

Det er ulike regler for ventekarantene og smittekarantene.

Du må ikke i smittekarantene hvis:

 • du er fullvaksinert.
 • du har fått én vaksinedose, og
 • det har gått mellom 3 og 15 uker siden du fikk dosen, ogdu tester deg mellom dag 3 og 7 etter nærkontakten med en smittet. (Du må ikke i karantene frem til du tester deg. Hvis du tester positivt må du i isolasjon).

Du må ikke i ventekarantene hvis:

 • du er beskyttet.
 • den som er i smittekarantene er beskyttet.

For både smittekarantene og ventekarantene må du ha dokumentasjon fra norsk helse- og omsorgstjeneste på at du er vaksinert.

For mer info:

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/testing-isolasjon-smittesporing-og-karantene/karantene/husstandsmedlemmer-til-personer-i-smittekarantene-skal-i-ventekarantene

https://www.fhi.no/nyheter/2021/lettelser-i-karantene-for-vaksinerte/

 

Besøk til beboere på sykehjem/heldøgns omsorgsboliger, oppdatert 26.03.21

Det er viktig å legge til rette for besøk, men besøk i og ut av kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner bør gjennomføres slik at risikoen for smitte i institusjonen er minst mulig (FHI).

Etter anbefalinger fra FHI begrenses antall besøkende pr beboer til 2 pr dag. Nærkontakter/besøk forbeholdes nærmeste familie/pårørende.

For mer info og anbefalinger fra FHI se https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/helsepersonell/besok-kommunale-helse-og-omsorgsinstitusjoner/?term=&h=1

Når kan du komme på besøk?

 • Før du kommer på besøk, må du ringe og avtale tid. Vi har besøkstid fra 11:00-13:30 og fra 16:00–18:30.

Følgende telefonnr gjelder for å avtale besøk:

Sykehjem: 

95894770

Heldøgns omsorgsboliger:

90848799 (1. etg)

97694658 (2. etg)

Du kan kun besøke den beboeren du har avtale om.

Du kan ikke komme på besøk hvis du:

 • Har symptomer på influensa eller forkjølelse
 • Er i karantene eller isolasjon
 • Har hatt kontakt med personer som er mistenkt for smitte eller er smittet de siste 10 dagene
 • Har vært i utlandet i løpet av de siste ti dagene.
 • Har vært i et område i Norge med høyt smittepress i løpet av de siste ti dagene anbefales du å ikke komme på besøk.

Ha gode rutiner for smittevern

 • Bruk hånddesinfeksjon både når du kommer og før du forlater sykehjemmet.
 • Besøkende skal bruke munnbind når dere er på besøk. Munnbind ligger ved inngangen av sykehjemmene. Dette skal ikke tas av inne på beboerrom.
 • Under besøket skal beboer og du som er på besøk holde en meter avstand til hverandre.
 • Besøkende skal holde 2 meters avstand til ansatte og andre pasienter/beboere.
 • Beboeren kan ha besøk av to personer samtidig.
 • Du kan besøke beboeren på rommet hans/hennes eller være i uteområdet.
 • Besøkende har ikke anledning til å oppholde seg i fellesarealer eller bruke kjøkkenet på avdelingene.
 • Berør omgivelser og overflater minst mulig.

Klemming og fysisk kontakt

Vaksine åpner opp for mer fysisk kontakt. Selv om det er lov å klemme er det viktig å holde en meter avstand under resten av besøket.

 • Vaksinerte besøkende og vaksinerte beboere kan ha fysisk kontakt og gi hverandre klemmer.
 • Nærkontakter som ikke er vaksinert – ektefeller, samboer og egne barn – kan også klemme beboere som er vaksinert.

Servering, gaver og blomster, er det lov?

Ja, beboerne kan ta imot gaver og blomster. Avklar med en ansatt om du kan gi det direkte til beboeren.

Etter besøket

Hvis du får luftveissymptomer/blir syk innen 48 timer etter besøket, ønsker vi at du varsler oss.

Besøk til pasienter som ligger for døden

Vi legger selvfølgelig til rette for at de nærmeste pårørende skal få komme inn når en pasient ligger for døden.

Spesielle situasjoner

 • For beboere og pasienter som får en akutt forverring i sin helsetilstand eller når spesielle behov melder seg, gjelder egne regler og avdelingen avtaler i disse tilfellene besøk som ivaretar den enkeltes situasjon.
 • Hvis smittesituasjonen endrer seg, vil kommunens smittevernteam vurdere besøksbegrensninger.

 

INFORMASJON OM KORONAVAKSINERING I HOLTÅLEN KOMMUNE

Alle som er i en risikogruppe og har meldt fra om at de ønsker koronavaksine, står på venteliste og vil få beskjed når det er deres tur for vaksine. Er du i en risikogruppe, men ikke har meldt deg på, kan du ta kontakt med Holtålen legekontor. Fortrinnsvis på koronatelefonen; 91309730 mellom 09.00-12.00 og 13.00-15.00. Vaksinen er gratis og frivillig. Dersom du ikke er i noen av risikogruppene, kan du ikke melde deg på enda.

Når vi får tilsendt større mengder vaksine; vil det bli satt opp massevaksinering i Hovet.

Vi startet vaksineringen mot koronaviruset i uke 1. Det vil variere noe hvor mange doser vi får tilsendt hver uke, hvem som får tilbud om vaksinen går etter prioritert rekkefølge;

 1. Beboere i sykehjem og utvalgte helsepersonellgrupper
 2. Alder 85 år og eldre og utvalgte helsepersonellgrupper
 3. Alder 75-84 år
 4. Alder 65-74 år

OG personer mellom 18 og 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp (merket med * i listen under)

 1. Alder 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander (se listen under)
 2. Alder 45-54 år med underliggende sykdommer/tilstander
 3. Alder 18-44 år med underliggende sykdommer/tilstander

Liste over hvilke sykdommer/tilstander som her utgjør økt risiko finner du her:

https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/hvem-kan-fa-koronavaksine/

Mer utfyllende informasjon om koronavaksineringen finn du på www.fhi.no

 

INFORMASJON FRA HOLTÅLEN LEGEKONTOR
Vi må fremdeles følge smitteverntiltak for å bekjempe korona. Derfor må vi sammen med dere utover høsten fortsette å ta forhåndsregler. Legekontoret skal være en trygg plass for de som trenger det.

Kun pasienter med timeavtale kan komme inn på legekontoret.
ALLE henvendelser skal skje på telefon ,724 17660.
Det gjelder også for bestilling av resepter, legetime og all prøvetaking generelt.

Ingen med luftveissymptomer kan komme inn på venterommet. Har du forkjølelsessymptomer, hoste, feber eller tungpusthet? Ring oss.
Trykk her for å se plakaten til helsedirektoratet

 

Link til smitteveiledere:
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/ungdomsskole-vgo/

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/skoletrinn-1-7/

 

Telefonnummer du kan ringe ved behov for hjelp:

113 Medisinsk nødtelefon

724 17 660 Holtålen legekontor i åpningstid

913 09 730 Helsespørsmål om Korona

116 117 Legevakt utenom åpningstid

 

Ring koronatelefonen 913 09 730 hvis du lurer på om du trenger å ta koronaprøve eller kontakte lege pga. korona.
Har du luftveissymptomer som hoste, sår hals, feber eller rennende nese ber vi deg ta kontakt med oss på telefon og ikke møte opp på legekontoret!

Du finner også svar på spørsmål om Korona på FHI sine nettsider https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/ og https://helsenorge.no/koronavirus eller du kan ringe den nasjonale korona-telefonen 815 55 015.

 

X