Blog

Statsforvalteren i Trøndelag har laget et smittekart. Se det her!

Besøk til beboere på sykehjem/heldøgns omsorgsboliger, oppdatert 26.03.21

Det er viktig å legge til rette for besøk, men besøk i og ut av kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner bør gjennomføres slik at risikoen for smitte i institusjonen er minst mulig (FHI).

Etter anbefalinger fra FHI begrenses antall besøkende pr beboer til 2 pr dag. Nærkontakter/besøk forbeholdes nærmeste familie/pårørende.

For mer info og anbefalinger fra FHI se https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/helsepersonell/besok-kommunale-helse-og-omsorgsinstitusjoner/?term=&h=1

Når kan du komme på besøk?

 • Før du kommer på besøk, må du ringe og avtale tid. Vi har besøkstid fra 11:00-13:30 og fra 16:00–18:30.

Følgende telefonnr gjelder for å avtale besøk:

Sykehjem: 

95894770

Heldøgns omsorgsboliger:

90848799 (1. etg)

97694658 (2. etg)

 

 • Du kan kun besøke den beboeren du har avtale om.

Du kan ikke komme på besøk hvis du:

 • Har symptomer på influensa eller forkjølelse
 • Er i karantene eller isolasjon
 • Har hatt kontakt med personer som er mistenkt for smitte eller er smittet de siste 10 dagene
 • Har vært i utlandet i løpet av de siste ti dagene.
 • Har vært i et område i Norge med høyt smittepress i løpet av de siste ti dagene anbefales du å ikke komme på besøk.

Ha gode rutiner for smittevern

 • Bruk hånddesinfeksjon både når du kommer og før du forlater sykehjemmet.
 • Besøkende skal bruke munnbind når dere er på besøk. Munnbind ligger ved inngangen av sykehjemmene. Dette skal ikke tas av inne på beboerrom.
 • Under besøket skal beboer og du som er på besøk holde en meter avstand til hverandre.
 • Besøkende skal holde 2 meters avstand til ansatte og andre pasienter/beboere.
 • Beboeren kan ha besøk av to personer samtidig.
 • Du kan besøke beboeren på rommet hans/hennes eller være i uteområdet.
 • Besøkende har ikke anledning til å oppholde seg i fellesarealer eller bruke kjøkkenet på avdelingene.
 • Berør omgivelser og overflater minst mulig.

Klemming og fysisk kontakt

Vaksine åpner opp for mer fysisk kontakt. Selv om det er lov å klemme er det viktig å holde en meter avstand under resten av besøket.

 • Vaksinerte besøkende og vaksinerte beboere kan ha fysisk kontakt og gi hverandre klemmer.
 • Nærkontakter som ikke er vaksinert – ektefeller, samboer og egne barn – kan også klemme beboere som er vaksinert.

Servering, gaver og blomster, er det lov?

Ja, beboerne kan ta imot gaver og blomster. Avklar med en ansatt om du kan gi det direkte til beboeren.

Etter besøket

Hvis du får luftveissymptomer/blir syk innen 48 timer etter besøket, ønsker vi at du varsler oss.

Besøk til pasienter som ligger for døden

Vi legger selvfølgelig til rette for at de nærmeste pårørende skal få komme inn når en pasient ligger for døden.

Spesielle situasjoner

 • For beboere og pasienter som får en akutt forverring i sin helsetilstand eller når spesielle behov melder seg, gjelder egne regler og avdelingen avtaler i disse tilfellene besøk som ivaretar den enkeltes situasjon.
 • Hvis smittesituasjonen endrer seg, vil kommunens smittevernteam vurdere besøksbegrensninger.

Anbefalinger for påskeferien – Koronasituasjonen (24.03.2021)

Det er ingen egne regler i Holtålen kommune, vi følger nasjonale regler og anbefalinger.
Dette er anbefalingene for påskeferien!

INFORMASJON OM KORONAVAKSINERING I HOLTÅLEN KOMMUNE

Alle som er i en risikogruppe og har meldt fra om at de ønsker koronavaksine, står på venteliste og vil få beskjed når det er deres tur for vaksine. Er du i en risikogruppe, men ikke har meldt deg på, kan du ta kontakt med Holtålen legekontor. Fortrinnsvis på koronatelefonen; 91309730 mellom 09.00-12.00 og 13.00-15.00. Vaksinen er gratis og frivillig. Dersom du ikke er i noen av risikogruppene, kan du ikke melde deg på enda.

Når vi får tilsendt større mengder vaksine; vil det bli satt opp massevaksinering i Hovet.

Vi startet vaksineringen mot koronaviruset i uke 1. Det vil variere noe hvor mange doser vi får tilsendt hver uke, hvem som får tilbud om vaksinen går etter prioritert rekkefølge;

 1. Beboere i sykehjem og utvalgte helsepersonellgrupper
 2. Alder 85 år og eldre og utvalgte helsepersonellgrupper
 3. Alder 75-84 år
 4. Alder 65-74 år

OG personer mellom 18 og 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp (merket med * i listen under)

 1. Alder 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander (se listen under)
 2. Alder 45-54 år med underliggende sykdommer/tilstander
 3. Alder 18-44 år med underliggende sykdommer/tilstander

Liste over hvilke sykdommer/tilstander som her utgjør økt risiko finner du her:

https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/hvem-kan-fa-koronavaksine/

Mer utfyllende informasjon om koronavaksineringen finn du på www.fhi.no

Oppdatert informasjon om besøksrutiner ved sykehjem og omsorgsboliger. (24.02.2021)
Besøk til beboere på sykehjem/heldøgns omsorgsboliger
Besøksreglene er viktig for å beskytte beboerne mot covid-19. Våre beboere er i risikogruppen, og har økt risiko for alvorlig sykdom dersom de får smitten.

Når kan du komme på besøk?
• Før du kan komme på besøk, må du ringe og avtale tid. Vi har besøkstid fra 11:00-12:00, 12:15-13:15, 16:00-17:00 og 17:15-18:15.
• Du kan kun besøke den beboeren du har avtale om.
• Helgebesøk skal avtales før fredag kl. 15:00, og senest dagen i forveien på ukedag.

Du kan ikke komme på besøk hvis du:
• Har symptomer på influensa eller forkjølelse
• Er i karantene eller isolasjon
• Har hatt kontakt med personer som er mistenkt for smitte eller er smittet de siste 10 dagene
• Har vært i utlandet i løpet av de siste ti dagene.
• Har vært i et område i Norge med høyt smittepress i løpet av de siste ti dagene. Du må ha vært i vår region i 10 dager før du kan komme på besøk.

Ha gode rutiner for smittevern
• Bruk hånddesinfeksjon både når du kommer og før du forlater sykehjemmet.
• Besøkende skal bruke munnbind når dere er på besøk. Munnbind ligger ved inngangen av sykehjemmene. Dette skal ikke tas av inne på beboerrom.
• Under besøket skal beboer og du som er på besøk holde en meter avstand til hverandre.
• Besøkende skal holde 2 meters avstand til ansatte og andre pasienter/beboere.
• Beboeren kan ha besøk av to personer samtidig.
• Du kan besøke beboeren på rommet hans/hennes eller være i uteområdet.
• Besøkende har ikke anledning til å oppholde seg i fellesarealer eller bruke kjøkkenet på avdelingene.
• Berør omgivelser og overflater minst mulig.

Klemming og fysisk kontakt
Vaksine åpner opp for mer fysisk kontakt. Selv om det er lov å klemme er det viktig å holde en meter avstand under resten av besøket.
• Vaksinerte besøkende og vaksinerte beboere kan ha fysisk kontakt og gi hverandre klemmer.
• Nærkontakter som ikke er vaksinert – ektefeller, samboer og egne barn – kan også klemme beboere som er vaksinert.

Servering, gaver og blomster, er det lov?
Ja, beboerne kan ta imot gaver og blomster. Avklar med en ansatt om du kan gi det direkte til beboeren.

Etter besøket
Hvis du får luftveissymptomer/blir syk innen 48 timer etter besøket, ønsker vi at du varsler oss.

Besøk til pasienter som ligger for døden
Vi legger selvfølgelig til rette for at de nærmeste pårørende skal få komme inn når en pasient ligger for døden.

Ta kontakt med oss for å avtale besøk
Sykehjem:
• 95894770
Heldøgns omsorgsboliger:
• 90 84 87 99 (1. etg)
• 97 69 46 58 (2. etg)

Spesielle situasjoner
• For beboere og pasienter som får en akutt forverring i sin helsetilstand eller når spesielle behov melder seg, gjelder egne regler og avdelingen avtaler i disse tilfellene besøk som ivaretar den enkeltes situasjon.
• Hvis smittesituasjonen endrer seg, vil kommunens smittevernteam vurdere besøksbegrensninger.

 

Oppdatert informasjon om besøksrutiner ved sykehjem og omsorgsboliger. (18.12.2020)

Besøksrutinene for sykehjem og omsorgsboliger er som tidligere beskrevet, men med følgende tilleggspunkt:

Dersom du har oppholdt deg i Trondheim, Oslo, Bergen eller andre områder med høyt smittepress i løpet av de siste 10 dager kan du ikke komme på besøk.

PRESSEMELDING FRA Holtålen kommune 25.11.2020

I dag er det påvist to smittede med Covid-19 i kommunen. Begge er bosatt i kommunen og fra samme husstand. De har lette symtomer. Smittesporing er gjennomført, og det er liten grad av nærkontakt. Kommunen tester imidlertid bredt og mer enn de som har hatt nærkontakt. Alle disse er allerede kontaktet og testes i dag. Disse settes i karantene inntil prøvesvare foreligger.

Av forebyggende hensyn stenger kommunen nå sykehjemmet og heldøgsboliger for demente inntil situasjonen er mer avklart.

Kontaktpersoner:
Marius Jermstad 95801658
Anne Laijla W. Karlstad 41333342

Holtålen sykehjem og omsorgsboliger stenger for besøkende umiddelbart (25.11.2020)

INFORMASJON FRA HOLTÅLEN LEGEKONTOR
Vi må fremdeles følge smitteverntiltak for å bekjempe korona. Derfor må vi sammen med dere utover høsten fortsette å ta forhåndsregler. Legekontoret skal være en trygg plass for de som trenger det.

Kun pasienter med timeavtale kan komme inn på legekontoret.
ALLE henvendelser skal skje på telefon ,724 17660.
Det gjelder også for bestilling av resepter, legetime og all prøvetaking generelt.

Ingen med luftveissymptomer kan komme inn på venterommet. Har du forkjølelsessymptomer, hoste, feber eller tungpusthet? Ring oss.
Trykk her for å se plakaten til helsedirektoratet

 

OPPDATERT INFORMASJON FRA HOLTÅLEN LEGEKONTOR

Personer med symptomer på akutt luftveisinfeksjon som hoste, feber eller tungpusthet bes fremdeles om å ta kontakt med Holtålen legekontor på telefon for vurdering og evt. testing for Covid-19. Ytterligere praktisk informasjon om dette får pasienten via telefon 72 41 76 60.

Les mer:
Holtålen Kommune følger smittevernrådene til folkehelseinstituttet om Covid-19.

Har du symptomer på luftveisinfeksjon slik som hoste, feber eller tungpusthet er det viktig at du holder deg hjemme. Ikke møt opp på legekontoret uten avtale. Ring oss først slik at vi på telefon får avdekket om det er behov for evt. fysisk oppmøte på legekontoret og testing for Covid-19.

Har du andre henvendelser som å bestille resepter, prøvetaking eller legetime ber vi deg fremdeles ringe oss for å avtale tid på telefon 72417660.

Om du har en timeavtale og blir syk i mellomtiden med hoste, feber eller tungpusthet, ber vi deg ringe oss i forkant.

Dette for at tjenesten skal kunne sette inn de smitteverntiltakene som er nødvendige for hver enkelt konsultasjon. Takk for at du viser smittevernhensyn!

Hotålen legekontor tlf: 72 41 76 60
Koronatelefonen i Holtålen: 91 30 97 30

 

Nye besøksrutiner fra i dag
Vi oppfordrer til at besøk foregår utendørs, så lenge helsetilstand og vær tillater det.
Alle avtaler om besøk skal gjøres med ansvarsvakt, og avtales per telefon dagen i forkant. Besøk på helg skal være avklart senest fredag kl. 15:00.

For besøk gjelder følgende retningslinjer:
Alle besøkende må overholde gjeldende rutiner og smittevernråd:
• Utføre håndhygiene ved ankomst og når man forlater, også ved utendørs besøk
• Besøkende må skrive seg inn i besøksprotokoll med tidspunkt, navn og telefonnummer

Besøkstider som kan velges:
11:00-12:00
12:15-13:15
16:00-17:00
17:15-18:15
Besøkende må avtale for hele timer for å gjøre det oversiktlig for ansatte å organisere besøkene.

For besøk ute gjelder følgende:
• Antall besøkende kan ikke være høyere enn at anbefalt avstand og øvrige smittevernråd kan følges.

For besøk inne gjelder følgende:
• Max 2 stk per besøk.
• Interne smittevernregler gjennomgås når besøkende ankommer avdeling.

Pasienter/beboere kan ta imot gaver, blomster og lignende. Det er ikke behov for spesielle forhåndsregler, men viktig å følge generelle råd for håndhygiene, da dette vil forebygge indirekte kontaktsmitte.
Hvis besøkende har med mat bør alle utføre håndhygiene før maten serveres og inntas.
Besøkende har ikke tilgang til fellesareal som stue, kjøkken, wc og lignende.
Hver pasient/beboer har anledning til å ta imot besøk en gang per dag på maksimalt 1 time.
Minimumsavstand til pasient/beboer og ansatte skal være 2 meter.
Dersom du har symptomer på luftveisinfeksjoner skal du ikke komme på besøk.
Dersom du har vært i utlandet må du vente i 10 dager før du kan komme på besøk.

Som besøkende får du informasjon/instruksjoner om hvordan besøket skal gjennomføres av besøksverten.

Ved endring i beboeres helsetilstand vil det bli gjort en individuell vurdering av besøksrutinene.

For evt spørsmål og avtale om besøk:
Holtålen sykehjem, tlf 95894770
Heldøgns omsorgsboliger, tlf 90848799 (grønn gruppe)/97694658 (gul gruppe)
Ålen omsorgsboliger/hjemmetjenesten, tlf 95894780

For mer informasjon om Covid 19 og smittevernråd fra Folkehelseinstituttet, se https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/

 

Åpning for kontrollert besøk institusjon og boliger

INNSTRAMMING AV BESØK FRA RØDE OMRÅDER PÅ SYKEHJEM OG HELDØGNS OMSORGSBOLIGER
Besøkende fra Oslo, Trondheim og andre områder med høyt smittetrykk må gjøre en grundig vurdering om de trenger å besøke institusjonene nå.
Kontakt avdelingen for nærmere info og vurdering dersom du planlegger besøk.
Før øvrig gjelder fortsatt de beskrevne besøksrutiner under.


Fra 14.mai åpnes det opp for begrenset og kontrollert besøk ved Holtålen sykehjem, heldøgns omsorgsboliger og Ålen omsorgsboliger
FØLGENDE VILKÅR GJELDER FOR BESØK :

• Besøkene gjelder i første omgang nærmeste pårørende.

• Besøkstiden begrenses til ett besøk på 15 minutter per beboer – en gang per uke.

• Besøkende må ta kontakt på forhånd for å avtale tidspunkt for besøk.

• Dersom du har symptomer på luftveisinfeksjoner, eller har vært ute og reist siste 10 dager, har du ikke anledning til å komme på besøk.

• Som besøkende får du informasjon/instruksjoner om hvordan besøket skal gjennomføres av besøksverten.

• Besøkende skal holde minst 2 meters avstand til den som besøkes. Fysisk berøring er ikke tillatt.

• Besøket gjennomføres som hovedregel utendørs. Besøksvert følger beboere til areal der besøket foregår. Ingen pårørende skal inn i avdelingen.

• Medbrakte gaver eller blomster må klareres med avdelingen på forhånd. Som regel innebærer dette at de ligger til oppbevaring i tre døgn før de bringes til avdelingen.

• Ved endring i beboeres helsetilstand vil det bli gjort en individuell vurdering av besøksrutinene.

For evt spørsmål og avtale om besøk:

Holtålen sykehjem, tlf 95894770
Heldøgns omsorgsboliger, tlf 90848799 (grønn gruppe)/97694658 (gul gruppe)
Ålen omsorgsboliger/hjemmetjenesten, tlf 95894780

 

GJENÅPNING AV SKOLENE I HOLTÅLEN

Velkommen tilbake alle elever!
Skolene har forberedt seg godt og har utnyttet alle rom på sine skoler.
Hov skole har tatt i bruk både Rallaren og Messa til sine elever.
Bussene går som vanlig, elevene må huske å holde avstand.
Skriv til foreldre og foresatte er sendt til alle via læringsplattformen Zokrates.

Hov skole
Mandag 11.05 åpner Hov skole dørene for 6. trinn, 9. trinn og 10.trinn.
Onsdag 13.05 åpner vi for 5.trinn, 7. trinn og 8. trinn
Viktig: Skolegården på Hov åpner ikke før 08.20 hver dag. Dette for å hindre at elever samles før skolestart.

Link til smitteveiledere:
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/ungdomsskole-vgo/

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/skoletrinn-1-7/

 

Vil du bidra ved å stå på en beredskapsliste?

Korona-viruset kan skape økt press på våre pleie og omsorgstjenester. På grunn av økt press på sykehusene må kommunen trolig regne med å ta hånd om flere utskrevne pasienter tidligere enn forventet. Vi ønsker derfor å etablere en base av fagfolk og andre som vi kan ha i bakhånd hvis korona-epidemien vedvarer. Vi ber derfor om at de av kommunens innbyggere som ikke allerede er i tjeneste, og som kan tenke seg å bidra ved å stå på en beredskapsliste om å melde seg til:
Holtålen kommune, v/Katrine Ustad tlf. 476 07 362, e-post: katrine.ustad@holtalen.kommune.no

Oppdatering Korona:

Holtålen kommune har sterkt vurdert om kommunegrensen skal stenges i en eller annen form.
Vi har kommet til at vi i dag ikke ønsker å gjøre dette.  For det første vil en slik stenging være umulig å praktisere/håndheve, og for det andre har vi ikke oversikt over de samfunnsmessige konsekvenser et slikt vedtak, spesielt dersom dette kombineres med karantene, vil ha.

Vi ønsker derfor på det nåværende tidspunkt å begrense oss til sterkt å anmode alle, både egne innbyggere og mulig besøkende, å avstå fra enhver reise, både lokalt, regionalt og nasjonalt.

Er du i tvil om reisen eller besøket er nødvendig? – Dropp det!

TILBUD TIL ANSATTE I SAMFUNNSKRITISKE FUNKSJONER

For å stoppe spredning av Covid-19 og bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester, besluttet Helsedirektoratet nylig blant annet å stenge alle skoler og barnehager.

Det ble gjort noen unntak for de som har oppgaver i kritiske samfunnsfunksjoner.

Ledere av barnehager og rektorer ved barneskoler må derfor sørge for et tilbud til barn av personell i helse- og omsorgstjenesten, transportsektoren eller innen andre kritiske samfunnsfunksjoner. Det samme gjelder for barn med særlige omsorgsbehov som ikke kan ivaretas når barnehage, skole eller andre dagtilbud er stengt.

Dette er kritiske samfunnsfunksjoner:

Beredskapsutvalget anser at følgende 15 funksjoner er kritiske for samfunnet:

 • Styring og kriseledelse
 • Forsvar
 • Lov og orden
 • Helse og omsorg
 • Redningstjeneste
 • IKT-sikkerhet i sivil sektor
 • Natur og miljø
 • Forsyningssikkerhet
 • Vann og avløp
 • Finansielle tjenester
 • Kraftforsyning
 • Elektroniske kommunikasjonstjenester
 • Transport
 • Satellittbaserte tjenester
 • Apotekene

Se oversikt på Helsedirektoratet sitt nettsted over alle tiltak som er vedtatt

 

Informasjon fra Holtålen legekontor 16.03.20

Legekontoret er fortsatt betjent på dagtid, mandag til fredag 08-15, men prioriterer øyeblikkelig hjelp og pasienter som har alvorlige og kroniske helseplager.

Det oppfordres også til å ringe for å bestille time for blodprøvetaking og andre henvendelser, i stedet for å møte i skranken.

Dette betyr at enkelte timer vil måtte utsettes, men vi poengterer at alle som trenger helsehjelp vil få det.

Har du luftveissymptomer som hoste, sår hals, feber eller rennende nese ber vi deg ta kontakt med oss på telefon og ikke møte opp på legekontoret!

 

Bor du i Holtålen og har helsespørsmål om Korona ta kontakt på vår Koronatelefon 913 09 730.
Den er betjent mandag – fredag 08-15.

Du finner også svar på spørsmål om Korona på FHI sine nettsider https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/ og https://helsenorge.no/koronavirus eller du kan ringe den nasjonale korona-telefonen 815 55 015.

 

Telefonnummer du kan ringe ved behov for hjelp:

113 Medisinsk nødtelefon

724 17 660 Holtålen legekontor i åpningstid

913 09 730 Helsespørsmål om Korona

116 117 Legevakt utenom åpningstid

KORONATELEFON I HOLTÅLEN

    913 09 730

MANDAG- FREDAG 08-15

 

Ring dette nummeret hvis du lurer på om du trenger å ta koronaprøve
eller kontakte lege pga. korona.

 

Holtålen helsestasjon

Fra mandag 16. mars 2020 vil tjenestetilbudet bli lavere enn normalt, og noen faste kontroller ved helsestasjonen utgår for en periode.

Dette for å forhindre smittespredning av covid-19 viruset.

Jordmor og helsesykepleier vil ha oppfølging etter individuelle behov.

 Ring oss!

Det er viktig at alle som har tenkt seg på helsestasjonen ringer oss først.

Noen spørsmål kan vi løse på telefon.

Alle er fortsatt velkommen til å ta kontakt pr telefon.

Kontaktinformasjon

Helsestasjon telefon; 91740547

Jordmor telefon; 95894757

Åpningstider er mandag til fredag fra klokken 09.00-15.00.

 

Ikke reis på hytta nå!

Holtålen kommune oppfordrer personer med bostedsadresse utenfor kommunen om ikke å reise til Holtålen på nåværende tidspunkt.

Nasjonale myndigheter oppfordrer alle til å unngå reiser som ikke er strengt nødvendig. Dette omfatter både innenlands og utenlands reiser – også fritidsreiser og opphold på fritidsbolig.

Alle kommuner tilrettelegger nå helsetjenester og beredskap ut i fra innbyggere og lokale forhold, og har liten eller ingen mulighet til å ta høyde for deltidsinnbyggere.

Vi understreker derfor viktigheten av å oppholde seg der man har sitt primære helsetilbud frem til nåværende situasjon er under kontroll.

 

BEREDSKAPSTILBUD SOM FØLGE AV STENGING AV BARNEHAGE OG SKOLE:

Som kjent er barnehagene og skolene i kommunen stengt. Kommunen er pålagt til å opprette et tilbud til barn med foreldre i kritiske samfunnsfunksjoner. Se link. 

Foreldre som mener de har krav på et slikt tilbud melder dette til kommunen
på epost: epost@holtalen.kommune.no så snart som mulig, helst innen kl. 14.00 i dag (fredag 13.mars).

Vi gjør oppmerksom på at dette tilbudet krever at begge foreldrene innehar kritiske samfunnsfunksjoner.

Hjemmekarantene:

Alle som kommer fra reiser utenom Norden, skal i karantene, uavhengig om de har symptomer eller ikke. Tilbakevirkende kraft regnet fra 27. februar.

Hva er hjemmekarantene. Les mer her!

PRESSEMELDING OM AVLYSNING AV GUDSTJENESTER OG BEGRENSINGER PÅ DÅP OG GRAVFERD:

Alle gudstjenester avlyses i første omgang t.o.m. neste helg, men dette blir forlenget hvis hjemkommunen, biskop, eller folkehelsetjenesten ønsker forlenging. Se også merknad om håndtering av begravelser og dåp.

Kirkekontoret er stengt for besøkende!

Les Pressemelding Korona 12 mars 2020 her!

 

Helsedirektoratet har i dag vedtatt følgende – som gjelder fra klokken 18.00 torsdag 12. mars til og med torsdag 26. mars 2020:

 • Alle som kommer fra reiser utenom Norden, skal i karantene, uavhengig om de har symptomer eller ikke. Tilbakevirkende kraft regnet fra 27. februar.
 • For å opprettholde nødvendig helse- og omsorgstjenester, har Helsedirektoratet med hjemmel i lov 23. juni 2000 nr. 56 om helsemessig og sosial beredskap (helseberedskapsloven) § 4-1 første ledd andre punktum, jf. tredje ledd gjort følgende vedtak:

Helsepersonell som jobber med pasientbehandling forbys å reise til utlandet. Forbudet gjelder  både tjenestereiser og privatreiser. Vedtaket gjelder fra i dag og foreløpig ut april 2020.

 • Detalj- varehandel vil holde åpent. Det er ingen grunn til å hamstre mat. Dagligvarebutikkene vil holde åpent.

 

Helsedirektoratet fatter videre med hjemmel i smittevernloven § 4-1 andre ledd vedtak om forbud mot/stenging av:

 • Kulturarrangementer
 • Idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet både innendørs og utendørs
 • Alle virksomheter i serveringsbransjen med unntak av serveringssteder der det foregår servering av mat, det vil si kantiner og spisesteder som kan legge til rette for at besøkende kan holde minst 1 meters avstand. Servering av mat skal ikke skje som buffet. Serveringsbransjen omfatter restaurant, bar, pub og uteliv.
 • Treningssentre
 • Virksomheter som tilbyr frisørtjenester, hudpleie, massasje og kroppspleie, tatovering, hulltaking(piercing) og liknende.

Du finner ytterligere informasjon ved å trykke på denne linken:

https://www.fhi.no/nyheter/2020/helsedirektoratet-har-i-dag-vedtatt-folgende—som-gjelder-fra-klokken-18.0/

KRAFTIG SKJERPING AV SMITTEFOREBYGGENDE TILTAK I HOLTÅLEN KOMMUNE!

Det er pr i dag ikke påvist smitte i Holtålen Kommune. Holtålen Kommune velger å gjøre mer omfattende tiltak for å minimalisere spredningen av koronaviruset. Krisestaben gav derfor sin beslutning til tiltakene som er iverksatt med øyeblikkelig virkning tom 27. Mars. Vi må påberegnes at tiltakene kan vare over en lengre periode:

 • Elvland barnehage, Haltdalen oppvekstsenter, HOV skole, SFO og kulturskole stenges etter åpningstid i dag.
 • Holtålen folkebibliotek stenges for besøkende.
 • Kommunehuset og regnskapskontoret stenges for publikum og kommunal møtevirksomhet avlyses. Ta kontakt på telefon/mail, 724 17600.
 • Hovet og bassenget stenges.
 • Midtstuggu stenges og Frivilligsentralen avlyser all aktivitet.
 • Holtålen fysioterapiavdeling stenges.
 • Alle arrangement i kommunens regi avlyses.
 • Oppfordrer privatpersoner, lag og organisasjoner til å avlyse alle møter og arrangement.
 • Alle bedrifter og virksomheter oppfordres til å gjøre tilpasninger slik at arbeid kan foregå mer skjermet enn vanlig, gjennom nettbasert løsninger o.l.
 • Holtålen sykehjem, heldøgns omsorgsboliger, Ålen omsorgsboliger og Sakslia bofelleskap blir stengt for alle besøkende med øyeblikkelig virkning. Adgang kun etter avtale med avdelingsledere.

Kommunen fraråder alle unødvendige reiser og turer. Er du usikker – dropp det!

Konsekvenser og effekter følges tett, og disse blir konkret vurdert av kommunens ledelse. Spredningen av viruset øker raskt. Smitten er helt klart mye mer utbredt enn det vi har registrert ved prøver. Tiltakene vi iverksetter skal gi oss en mulighet til å bremse på spredningen før den rammer oss alle. Kommunens ledelse står samlet bak en vurdering i denne situasjonen, om at det er bedre med omfattende tiltak tidlig enn å satse på for små tiltak for sent.

Kommunen har forståelse for at tiltakene er inngripende og alvorlige samfunnsmessig sett. Det er av vital betydning for risikoutsatte i befolkningen om at vi alle gjør vårt beste for å holde tilbake smittehastigheten og at det kan bidra til å sikre helsetjenestens behandlingskapasitet i pandemiperioden.

Vurderingene er gjort i tråd med smittevernloven, og støttes av administrativ ledelse og kommunens krisestab.

Informasjon til innbyggerne i Holtålen Kommune om status Coronavirus
11.03.20 :
Ledelsen i Holtålen kommunen følger situasjonen nøye, og det er nedsatt en krisestab under ledelse av kommunedirektør som gjør fortløpende vurderinger av lokale tiltak her i kommunen. Utgangspunktet er at vi følger nasjonale myndigheter, spesielt folkehelseinstituttet. Det vil snart komme lokale tilpasninger etter hvordan situasjonen endrer seg.

Kommunedirektør  Marius Jermstad
Kommuneoverlege i Røros og Holtålen Anne Lajla W. Kalstad

 

Hvem skal holde seg hjemme?

Tiltakene for å bremse smittespredning er forsterket. Se hvem som bør i hjemmekarantene, og hvilke områder som er utsatt for smitte:

 

Restriksjoner for besøkende til sykehjem, omsorgsboliger og andre omsorgsboliger

Personer som bor på sykehjem, heldøgns omsorgsbolig, døgnplass for øyeblikkelig hjelp, personer i bofellesskapene for utviklingshemming, barneboligene og BPA-ordningene, kan ha økt risiko for alvorlig sykdomsførløp ved koronnasmitte.

 

Ved mistanke om sykdom

 • Ring fastlegen din
 • Utenom fastlegens åpningstid, ring legevakt på telefon 116 117

For å ikke smitte andre er det viktig at du ringer først. Du skal ikke gå inn på legekontoret. Personer som skal testes for koronavirus vil få beskjed hvor testing utføres.

 

Det anbefales at du kontakter lege dersom

 • Du har vært i et område med vedvarende spredning av koronaviruset de siste 14 dagene.
 • Du i de siste 14 dagene vært i nærkontakt med noen som er bekreftet smittet med koronaviruset.

 

Råd om forebygging av smitte

God hoste- og håndhygiene er det viktigste du kan gjøre for å unngå koronavirus og andres luftveisinfeksjoner.

Slik smitter viruset

Det nye koronaviruset smitter på samme måte som forkjølelse og influensa, gjennom dråpe- og kontaktsmitte:

 • Gjennom luften, for eksempel ved at en syk person hoster og nyser og du puster inn viruset eller det kommer i kontakt med slimhinnen i øyne, nese eller munn
 • Gjennom direkte kontakt, hvis en syk person har viruset på hendene og har fysisk kontakt med andre
 • Gjennom gjenstander. Viruset kan også overføres indirekte hvis en syk person for eksempel har hostet på inventar eller har viruset på hendene og tar på gjenstander
X