Blog

Statsforvalteren i Trøndelag har laget et smittekart. Se det her!

INFORMASJON OM CORONA FRA HOLTÅLEN LEGEKONTOR

pr. 08.10.21

Vi må fortsette å ta forhåndsregler og følge smitteverntiltak sammen med dere for å bekjempe korona. Legekontoret skal være en trygg plass for de som trenger det.

Kun pasienter med timeavtale kan komme inn på legekontoret.
ALLE henvendelser skal skje på telefon ,724 17660.
Det gjelder også for bestilling av resepter, legetime og all prøvetaking generelt.

Ingen med luftveissymptomer kan komme inn på venterommet. Har du forkjølelsessymptomer, hoste, feber eller tungpusthet? Ring oss!

 

Vi oppfordrer fremdeles våre innbyggere til å teste seg for covid-19 uavhengig av om du er vaksinert mot korona eller ikke.

Har du feber, hoste, sår hals eller tap av lukte- og smakssanser bør du teste deg!

 

Selvtester

Mye av testingen kan arrangeres som selvtesting slik at testkapasiteten i helsetjenesten ikke overbelastes. Det finnes etter hvert et stort utvalg av antigen-hurtigtester til selvtesting, som man kan kjøpe på apotek, i butikker eller via ulike nettsider.

Ved selvtest bør det benyttes antigen hurtigtester som er CE-IVD-merket og finnes på EUs «common list». Tester som oppfyller disse kriteriene kan blant annet kjøpes på apoteket.

Alle positive selvtester bør bekreftes med ny prøve (PCR) tatt av helsepersonell. Ta raskt kontakt med legekontoret!

Negative tester gir et øyeblikksbilde og det er lav terskel for ny test ved vedvarende eller økt mistanke om infeksjon. Du kan være i et tidlig stadium av infeksjonen og være smittet selv om du tester negativt. Ved luftveissymptomer bør du uansett holde deg hjemme.

 

Testing ved Holtålen legekontor

Husk at du må bestille time hvis du skal teste deg hos Holtålen legekontor, på tlf. 724 17660 eller

Koronatelefon: 913 09 730
Mandag-Fredag 09.00 – 12.00 og 13.00 – 15.00

Testing foregår fremdeles utendørs.

Vi følger nasjonale retningslinjer og vil bruke hurtigtester på en del av de som kommer til teststasjonen. Det gjelder spesielt barn og unge og helsepersonell. Det kan være aktuelt å ta laboratorietest (PCR) i tillegg. Dette vil helsepersonell på teststasjonen bestemme. Du kan be om å få tatt en hurtigtest, men du har ikke krav på det. Det er helsepersonell som bestemmer dette.

 

Test-kit for selvtest

I noen tilfeller som for eksempel ved lokalt smitteutbrudd, ved testing av nærkontakter og ved begrenset testkapasitet vil det bli delt ut selvtest fra teststasjonen ved legekontoret. Du vil da få instruksjon av helsepersonell.

 

Hvorfor bruker vi hurtigtester?

Fordelen med hurtigtester er at de gir raskt svar på om du er smittet av koronaviruset og kan smitte andre. Noen ganger er det en stor fordel å få raskt svar på koronatester, for eksempel hvis vi det er mistanke om at mange er smittet. Da vil hurtigtester være et viktig verktøy for å komme raskt i gang med smittesporing og sette inn tiltak for å stanse utbrudd. Hurtigtestene er ikke like følsomme som laboratorietester. For mange haster det ikke å få svar med en gang. Hos dem det gjelder, vil vi fortsatt bruke laboratorietester, som gir sikrere svar.

 

Hva gjør du etter at du har tatt hurtigtest ved legekontoret?

Du som får tatt en hurtigtest kan reise hjem etter at det er tatt prøve. Hvis testen viser at du er smittet av viruset (positivt resultat), vil noen fra kommunen ta kontakt med deg i løpet av kort tid og gi deg informasjon om hva du skal gjøre.

Hvis testen viser at du ikke er smittet (negativt resultat), vil du ikke bli kontaktet.

Du vil finne svar på hurtigtesten på helsenorge.no tidligst 30 minutter etter at du har tatt prøve på teststasjonen eller senest samme dag.

Svar på PCR test vil foreligge på helsenorge.no etter 1-3 dager.

 Hvis du ikke er i karantene og hurtigtesten viser at du ikke er smittet (negativt resultat), kan du gå på jobb eller skole når du føler deg frisk og ikke har feber. Dette gjelder selv om du har enkelte symptomer etter du har hatt luftveisinfeksjon.

Hvis hurtigtesten viser at du er smittet (positivt resultat), blir du satt i isolasjon. Kommunen setter i gang smittesporing, og du blir bedt om å opplyse om hvem som er dine nærkontakter. Du kan også varsle dine nærkontakter selv og be de om å teste seg.

 

Smittesporing

Nedjustert TISK innebærer endringer i omfanget av kommunenes smittesporing.

Kommunens rutinemessige smittesporing begrenses først og fremst til nærkontakter som er husstandsmedlemmer og tilsvarende nære som er mest utsatt for smitte, og som anbefales å holde seg hjemme. Øvrige nærkontakter varsles i hovedsak av deg selv. De som ikke er fullvaksinerte eller som ikke har hatt covid-19 siste 12 måneder oppfordres til å la seg teste.

Isolasjon

Krav om isolasjon ved påvist smitte opprettholdes jamfør covid-19-forskriften. Se mer informasjon om opphevelse av isolasjon ved covid-19 (fhi.no).

Vi anbefaler alle som er i karantene om å lese HER! (Karantene og isolasjon – korona – helsenorge.no).

Link til smittvernveiledere:

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/testing-isolasjon-smittesporing-og-karantene/karantene/husstandsmedlemmer-til-personer-i-smittekarantene-skal-i-ventekarantene

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder

 

INFORMASJON OM KORONAVAKSINERING I HOLTÅLEN KOMMUNE

Ønsker du å vaksinere deg må du melde deg på til Holtålen legekontor. Du vil da få beskjed om tidspunkt og oppmøte på sms eller telefon. Vaksinen er gratis.

 

Telefonnummer du kan ringe ved behov for hjelp:

113 Medisinsk nødtelefon

724 17 660 Holtålen legekontor i åpningstid

116 117 Legevakt utenom åpningstid

 

 

Du finner også svar på spørsmål om Korona på FHI sine nettsider https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/ og https://helsenorge.no/koronavirus eller du kan ringe den nasjonale korona-telefonen 815 55 015.

BESØK TIL BEBOERE VED SYKEHJEM OG HELDØGNS OMSORGSBOLIGER. OPPDATERT 08/10/2021.

Råd til besøkende:

  • Besøkende til beboere forholder seg til råd som til befolkningen ellers, og bør ikke komme på besøk dersom de har infeksjonssymptomer. Se Smittevernråd til befolkningen.
  • Besøkende, uavhengig av vaksinasjonsstatus, som er definert som nærkontakter (hustandsmedlemmer eller tilsvarende nære) bør som hovedregel ikke komme på besøk. Individuelle vurderinger bør gjøres, for eks. ved alvorlig sykdom. Besøk avtales med avdelingen på forhånd, og den besøkende bør ha negativ SARS-CoV-2-test og bruke munnbind. Se Råd til deg som er husstandsmedlem eller tilsvarende nær
  • Besøkende, uavhengig av vaksinasjonsstatus, som er definert som øvrige nærkontakter bør bruke munnbind når de kommer på besøk. Besøk avtales med avdelingen på forhånd. Se Råd til deg som er øvrig nærkontakt
  • Besøkende som er i innreisekarantene kan som hovedregel ikke komme på besøk (iht. covid-19-forskiften). Individuelle vurderinger bør gjøres for eks. ved alvorlig sykdom. Besøk avtales med avdelingen på forhånd, og den besøkende bør ha negativ SARS-CoV-2-test og bruke munnbind.

Når kan du komme på besøk?

Det er ikke lenger behov for at du ringer på forhånd for å bestille tid.
Vi har anbefalt besøkstid fra 11:00-14:00 og fra 16:00-19:00. Av hensyn til andre beboere gjennomføres innendørs besøk på pasientrom.

Ta kontakt med avdelingen dersom du har spørsmål:

Sykehjem: 95894770

Heldøgns omsorgsboliger:

90848799 (1. etg)

97694658 (2. etg)

X