Blog

Våren 2023: Ny oppfriskningsdose anbefales til aldersgruppen 75 år og eldre, og sykehjemsbeboere. Les mer her!

Fra 1.juli 2022 anbefalte Folkehelseinstituttet ny oppfriskningsdose med koronavaksine for alle som er 75 år og eldre, og sykehjemsbeboere. Les mer her!

Påminnelse til alle som skal på legekontoret !

Holtålen legekontor fortsetter og følger nasjonale retningslinjer for smittevern og ber om at ALLE henvendelser og timeavtaler til fastlege eller laboratoriet avtales over telefon/sms på forhånd. Har du luftveissymptomer og har fått tildelt legetime på grunn av det, venter du i bilen til legen ringer deg opp. 

 

Rådet om å være hjemme i 4 døgn etter positiv test ble opphevet av Regjeringen 5. april, og ble erstattet med råd om å være hjemme når man føler seg syk.

Hva skal du gjøre ved nyoppståtte luftveissymptomer? Trykk på linken under for mer informasjon:

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/testing/om-koronatest/

 

Test til bruk i koronasertifikat

Test til koronasertifikat skal som hovedregel ikke gjøres hos fastlege eller legevakt. Ved kapasitet kan Holtålen legekontor utføre testing, du må bestille time og påregne at testen ikke kan tas samme dag.

For at en test skal være gyldig i koronasertifikatet må den tas profesjonelt. Negativ koronatest, vaksinasjon og immunitet etter gjennomgått covid-19-sykdom inngår i koronasertifikatet. Koronasertifikatet innenlands er avviklet, men finnes fortsatt for bruk i EU/EØS. Den som reiser har selv plikt til å sette seg inn i reglene i det landet hun eller han reiser til.

Antistofftest

Skal du reise til et land der det kreves antistofftest for å vise om du har hatt korona? Holtålen legekontor kan gjennomføre når vi har kapasitet. Pris 500,- Bestill time i god tid før du trenger svaret. Antistofftesten må utføres tidligst to uker etter at du var syk. Svaret foreligger iløpet av 2-3 virkedager inne på HelseNorge.

 

 


Registrer testresultat ved å klikke på den røde knappen ovenfor.

 

KORONAVAKSINASJON

Les om koronavaksinasjon fra uke 9, 2022 i Holtålen her!

 

Les mer om vaksinasjon av barn og ungdom i alderen 5-11 år og 12-15 år (andre dose) her!

 

 

 

 

Fra og med 1. april 2022 avvikles koronatelefonen i Holtålen Kommune. 

Har du koronarelaterte spørsmål bes du henvende deg til Holtålen legekontor, 724 17660.

 

Selvtester

Mye av testingen kan arrangeres som selvtesting slik at testkapasiteten i helsetjenesten ikke overbelastes. Det finnes etter hvert et stort utvalg av antigen-hurtigtester til selvtesting, som man kan kjøpe på apotek, i butikker eller via ulike nettsider. Positive selvtester bør varsles til kommunen for registrering.  Negative tester gir et øyeblikksbilde og det er lav terskel for ny test ved vedvarende eller økt mistanke om infeksjon. Du kan være i et tidlig stadium av infeksjonen og være smittet selv om du tester negativt. Ved luftveissymptomer bør du uansett holde deg hjemme.

Ved selvtest bør det benyttes antigen hurtigtester som er CE-IVD-merket og finnes på EUs «common list». Tester som oppfyller disse kriteriene kan blant annet kjøpes på apoteket.

 

Husk at du må bestille time hvis du skal teste deg hos Holtålen legekontor, på tlf. 724 17660 Testing foregår fremdeles utendørs.

Vi følger nasjonale retningslinjer og vil bruke hurtigtester på en del av de som kommer til teststasjonen. Det gjelder spesielt barn og unge og helsepersonell. Det kan være aktuelt å ta laboratorietest (PCR) i tillegg. Dette vil helsepersonell på teststasjonen bestemme. Du kan be om å få tatt en hurtigtest, men du har ikke krav på det. Det er helsepersonell som bestemmer dette. For mange haster det ikke å få svar med en gang. Hos dem det gjelder, vil vi fortsatt bruke laboratorietester, som gir sikrere svar.

 

Hva gjør du etter at du har tatt hurtigtest ved legekontoret?

Du vil finne svar på hurtigtesten på helsenorge.no tidligst 30 minutter etter at du har tatt prøve på teststasjonen eller senest samme dag.

Svar på PCR test vil foreligge på helsenorge.no etter 1-3 dager.

Hvis hurtigtesten viser at du er smittet (positivt resultat), holder du deg hjemme til du blir frisk og dokuementerer positiv selvtest til Holtålen Kommune. Link finnes øverst på denne siden. Du bør varsle dine nærkontakter selv.

 

Nyttige linker:

For ansatte i helse- og omsorgstjenesten som er definert som nærkontakter gjelder dette: Testing for SARS-CoV-2 av ansatte og pasienter/brukere i helse- og omsorgstjenester

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/testing-isolasjon-smittesporing-og-karantene/karantene/husstandsmedlemmer-til-personer-i-smittekarantene-skal-i-ventekarantene

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder

Du finner også svar på spørsmål om Korona på FHI sine nettsider https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/ og https://helsenorge.no/koronavirus eller du kan ringe den nasjonale korona-telefonen 815 55 015.

 

Telefonnummer du kan ringe ved behov for hjelp:

113 Medisinsk nødtelefon

724 17 660 Holtålen legekontor i åpningstid

116 117 Legevakt utenom åpningstid

 

BESØK TIL BEBOERE VED SYKEHJEM, HELDØGNS OMSORGSBOLIGER OG OMSORGSSENTER. OPPDATERT 21/12/2021.

Under besøk gjelder følgende:

  • Munnbind skal brukes under besøket
  • Av hensyn til andre beboere gjennomføres innendørs besøk på beboerrom/leilighet
  • På grunn av størrelse på rom/leilighet settes det en begrensning på max 3 stk/besøk – dette for å kunne overholde meteren
  • Minner om at det er en generell oppfordring om å begrense antall nærkontakter – dette gjelder også beboere i institusjonene

Når kan du komme på besøk?

Vi har anbefalt besøkstid fra 11:00-14:00 og fra 16:00-19:00.

Råd til besøkende:

  • Besøkende til beboere forholder seg til råd som til befolkningen ellers, og bør ikke komme på besøk dersom de har infeksjonssymptomer. Se Smittevernråd til befolkningen.
  • Besøkende, uavhengig av vaksinasjonsstatus, som er definert som nærkontakter (hustandsmedlemmer eller tilsvarende nære) bør som hovedregel ikke komme på besøk. Individuelle vurderinger bør gjøres, for eks. ved alvorlig sykdom. Besøk avtales med avdelingen på forhånd, og den besøkende bør ha negativ SARS-CoV-2-test og bruke munnbind. Se Råd til deg som er husstandsmedlem eller tilsvarende nær
  • Besøkende, uavhengig av vaksinasjonsstatus, som er definert som øvrige nærkontakter skal bruke munnbind når de kommer på besøk. Besøk avtales med avdelingen på forhånd. Se Råd til deg som er øvrig nærkontakt
  • Besøkende som er i innreisekarantene kan som hovedregel ikke komme på besøk (iht. covid-19-forskiften). Individuelle vurderinger bør gjøres for eks. ved alvorlig sykdom. Besøk avtales med avdelingen på forhånd, og den besøkende bør ha negativ SARS-CoV-2-test og bruke munnbind.

 

Ta kontakt med avdelingen dersom du har spørsmål:

Sykehjem: 95894770

Heldøgns omsorgsboliger:

90848799 (1. etg)

97694658 (2. etg)

Omsorgssenter: 95146240

Statsforvalteren i Trøndelag har laget et smittekart. Se det her!

 

 

X