Blog

Aktuelt, Nyheter

Kommunestyremøte i Holtålen utsettes til etter påske

Førstkommende kommunestyremøte i Holtålen, torsdag 02. april, utsettes inntil videre.
Nytt tidspunkt for gjennomføring blir avgjort etter påske.
Gjennomføringsmetode vurderes fortløpende ut fra utviklingen i korona-situasjonen.

Formannskapsmøtet tirsdag 31. mars gjennomføres som planlagt, men vil bli avholdt som fjernmøte over webkamera. Politisk behandling i Holtålen kommunen planlegges å gå tilnærmet som normalt til tross for inneværende situasjon.

Arve Hitterdal
Ordfører

X