Blog

Aktuelt, Nyheter

Kommunestyremøte 13.06.19

På grunn av trøbbel med saksbehandlingssystemet vårt, må vi denne gangen legge ut saksdokumentene her.

Evry jobber med saken, men inntil videre får vi ikke produsert saksdokumenter til kommunestyret.

Derfor har vi nå kjørt ut «Samlet saksfremstilling» fra behandlingene i Formannskapet og manuelt påført Kommunestyresaksnr. med rødt øverst i høyre hjørne på hver sak.

Vi beklager det inntrufne.

Sakene finner du nedenfor.

SAKLISTE

17/19    Risikokapitalfondet 2018 – Årsmelding med økonomioversikt
18/19    Næringsfondet – Årsmelding 2018
19/19    Gaulafondet – Årsmelding 2019
20/19   Holtålen kirkelige fellesråd – Årsrapportering  2018
21/19    Regnskap 2018 – Holtålen kommune
22/19    Ny festeavgift for grav, urne og engangsavgift for nedsetting av urne i navnet minnelund
23/19    Tildeling av enerett på restavfallet til SESAM Ressurs AS 2. gangs behandling
24/19    Evaulering Gauldalsløypa
25/19    Kvartalsrapport Holtålen kommune – 1. kvartal 2019

Vedlegg:  Økonomirapport 1. kvartal 2019

 

X