Blog

Aktuelt, Nyheter

Kommunedelplan for avfall og miljø for perioden 2019-2025 er lagt ut på offentlig høring

Avfallsplanen er tilgjengelig på FIAS sin hjemmeside, www.fias.no.

Høringsuttalelser sendes FIAS innen 15.desember 2018.

Enten til firmapost@fias.no, eller til FIAS, Eidsveien 623, 2540 Tolga.

 

 

X