Blog

Aktuelt, Nyheter

Kartlegging og verdisetting av friluftsområder i Holtålen kommune – Høringsfrist 14. august 2017

Holtålen kommune har kartlagt og verdsatt friluftsområdene i kommunen. Arbeidet er presentert på kart og i skjema som nå er på høring.
Dette er ikke en plan, men skal være et kunnskapsgrunnlag i forbindelse med vurdering av friluftsinteresser i alle typer arealplaner og enkeltsaker.

Merknader/innspill må være kommunen i hende senest 14.august 2017.

Holtålen kommune, Bakkavegen 1, 7380 Ålen eller epost@holtalen.kommune.no

Kartlagte og verdisatte friluftsområder Rådmannes forslag 2017

Områdekart friluftsområder her…

X
X