Blog

Aktuelt

Invitasjon Ferie for alle vinter 2020

Røde Kors «Ferie for alle» inviterer til følgende opphold vinteren 2020:
Uke 8 : Vinterferie – Familieopphold Patrusli gård, Tydal 17. – 21. februar. Søknadsfrist 15.januar.
Uke 15: Påskeferie – familieopphold Patrusli gård, Tydal 07 – 11. april. Søknadsfrist 28.februar.

-Et gratis ferietilbud til familier med svak økonomi

I Norge lever 95 000 barn i vedvarende lavinntektsfamilie. 6500 av disse barna lever i Trøndelag. (Tallene er hentet fra bufdir.no, tall og statistikk på barnefattigdom i Norge.)
Dette gjør Røde Kors noe med, blant annet ved å tilby gratis ferie til barnefamilier med svak økonomi.
Ferie for alle skal bidra til sosial deltakelse og utvikling, nettverksbygging og inkludering.

Vår målgruppe er familier som har hatt svak økonomi over tid, som har minst ett barn mellom 6 – 13 år, som klarer seg selv uten tett faglig oppfølging og som ikke har tilsvarende ferietilbud fra andre instanser.

 

Klikk deg videre her for mer informasjon og søknadsskjema:
Informasjon til de som melder på (pdf)

Søknadsskjema på nett (må være fylt ut med begrunnelse og signatur fra en saksbehandler i kommunen)

Facebook- Ferie for alle Trøndelag (her legges det ut informasjon og bilder fra oppholdene)

Klikk også her for å lese mer.

X