Blog

Aktuelt, Nyheter

INNSTRAMMING AV BESØK FRA RØDE OMRÅDER PÅ SYKEHJEM OG HELDØGNS OMSORGSBOLIGER

Besøkende fra Oslo, Trondheim og andre områder med høyt smittetrykk må gjøre en grundig vurdering om de trenger å besøke institusjonene nå.
Kontakt avdelingen for nærmere info og vurdering dersom du planlegger besøk.
Før øvrig gjelder fortsatt de beskrevne besøksrutiner.

 

Se all kommunal informasjon om Covid-19 her. 

X