Blog

Aktuelt, Kirke, Nyheter

Informasjon fra Holtålen kirkelige fellesråd

Gudstjenester i april og mai:
Biskopen har inntil videre stanset alle offentlige, åpne gudstjenester i Nidaros bispedømme, ut fra smittevernhensynet. Denne suspensjonen av «vanlig drift» vurderes fortløpende,

Antall tilstede i kirken ved begravelser, dåp og vielser:
Inntil 50 personer inkludert kirkens betjening hvis lokalet er stort nok til å ivareta smittevernhensyn.
To meter mellom enkeltpersoner og familiegrupper. Tiltakene vurderes fortløpende, og etter de råd kommuneoverlegen gir.

Dugnader på kirkegårdene
Det blir ikke dugnad i samme forstand som tidligere pga av regelen om at ikke for mange skal samles på samme sted ute (pr. 23.4, 5 personer). Men onsdag 20.mai i Ålen, og mandag 25.mai i Haltdalen,
vil kirkegårdsarbeiderne være tilstede med traktor og redskap for å kjøre bort rusk og rask. Det blir ikke noe tidspunkt for dugnaden, – kom når dere har mulighet, ta med egen matpakke og kaffe denne gangen, og hold god avstand.

 

Kirkens klokker: I den perioden at det ikke blir arrangert vanlige gudstjenester, vil det bli ringt i kirkeklokkene hver lørdag kl. 17.00 i fem minutter i en av kirkene.

Kirkekontoret er stengt for besøk fram til ny informasjon kommer. Kontakt oss på mail og telefon.

X