Blog

Aktuelt, Høringer, Nyheter

HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN Snøscootertrasen – Gauldalsløypa – NY BEHANDLING

Formannskapet i Holtålen kommune vedtok den 22.09.2020 sak 128/20 å sende ut forslaget om snøscootertrase – Gauldalsløypa ut til høring og offentlig ettersyn.

Dette gjelder ny behandling av forslaget vedtatt i 2018 med reviderte dokumenter og undersøkelser samt justeringer av trasevalg.

 

Forslaget blir lagt ut på følgende steder:

 

Uttalelse/merknader til forslaget sendes skriftlig innen 16.11.2020 til:

  • Holtålen kommune, Bakkavegen 1, 7380 Ålen
  • epost@holtalen.kommune.no

 

Friluftskart

Samlet saksfremstilling i Formannskapssak 128/20

Saksframlegget med innkomne uttalelser ligger på Møtekalenderen – Formannskapet 22.09.2020.

X