Blog

Aktuelt, Nyheter, Planer

Høring og offentlig ettersyn – Kommuneplanens arealdel – Holtålen kommune

HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN

KOMMUNEPLANENS AREALDEL – HOLTÅLEN KOMMUNE

BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER

 

Formannskapet har i møte den 17.09.2019 sak 110/19 vedtatt å legge revidert forslag til kommunens arealdel for perioden 2019-2031 – bestemmelser og retningslinjer– ut til høring og offentlig ettersyn ihht plan- og bygningsloven § 11-14.

Forslaget med revisjonen er å gi kommuneplanens arealdel mer tydelige og treffsikkre bestemmelser for på den måten å gjøre planen mer forutsigbar. Gjeldende plankart slik det foreligger, vil bli videreført uten endringer.

 

Forslaget består av:

 

Planforslaget blir lagt ut til offentlig ettersyn på følgende steder:

  • Holtålen kommune, Bakkavegen 1, 7380 Ålen (kommunehuset)
  • Kommunens hjemmeside

 

Merknader til planforslaget sendes skriftlig innen 18.11.2019. til:

 

X