Blog

Aktuelt, Helse og omsorg

Høring – forskrift om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester – kriterier og ventelister Holtålen kommune

Stortinget vedtok 13.juni 2016 endringer i pasient og brukerrettighetsloven og helse og omsorgtjenesteloven som gir rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester. Kommunen blir pålagt å utarbeide kommunale kriterier for tildeling av langtidsopphold sykehjem, og disse skal nedfelles i en kommunal forskrift som senest skal være trådt i kraft 01.07.2017. Saken ble behandlet i driftsutvalget den 15.03.2017

Spørsmål til høringen kan rettes til:

Enhetsleder helse og omsorg v/ Ann Mari Grønli tlf: 724 17610.

Merknader til forskriften sendes skriftlig innen 30.04.2017

Holtålen kommune, Bakkavegen 1, 7380 Ålen eller epost@holtalen.kommune.no

Forskrift om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester.

X
X