Blog

Aktuelt, Høringer, Nyheter

Høring: Forskrift om folkevalgtes rett til godtgjøring og velferdsgoder i Holtålen kommune

I forbindelse med inføring av ny kommunelov, er det krav om at det som tidligere ble kalt reglement for godtgjørelse til tillitsvalgte mm. skal utformes i forskrifts form. Departementet har i brev av 4/12-19 bedt kommunen om å ordne dette, samtidig som det er vedlagt en mal som oppfyller formkravene.

Forslag til forskrift kan leses her.

 

Høringsfrist er satt til 04.02.2020.

Høringssvar kan sendes til epost@holtalen.kommune.no merket med saksnummer 19/1979

X