Blog

Aktuelt, Helse og omsorg, Nyheter

Holtålen kommune tar i bruk helseplattformen 12. november 2022

Fra og med 12. november tar vi i bruk Helseplattformen og HelsaMi i Holtålen kommune. Helseplattformen er et felles pasientjournalsystem for kommunehelsetjenesten, sykehus og fastleger i Midt-Norge. Målet er en mer sammenhengende helsetjeneste for pasienter og ansatte i hele regionen. Bakgrunnen for prosjektet i Midt-Norge er regjeringens nasjonale målsetning om «Én innbygger- én journal».

Du som innbygger vil få tilgang til dine pasientopplysninger i innbyggerportalen HelsaMi. Vi anbefaler alle våre innbyggere å laste ned appen HelsaMi på telefon og/eller nettbrett. Du kan også logge inn på HelsaMi her: helsami.no. For deg som ikke bruker digitale tjenester på internett så kan timer fremdeles endres og bestilles på telefon.

Fra nå, og en periode etter at vi har tatt i bruk systemet, kan det bli lengre ventetid, hovedsakelig hos helsestasjonen, fysioterapeutene og psykisk helse/rus
I praksis betyr det at:

  • du som skal bestille time eller venter på å starte behandling, kan måtte vente noe lengre enn normalt
  • du som har sendt en søknad om helse- og omsorgstjenester, kan oppleve at behandling av saken din tar lengre tid

Beboere på institusjon og de som mottar hjemmetjenester får i utgangspunktet tjenester som normalt, før og etter 12. november.
Vi har et mål om at våre innbyggere skal få gode tjenester også i overgangen til nytt system.

Legekontoret og fastlegene tar ikke i bruk systemet før i 2023.

Uforutsette utfordringer kan oppstå
Selv om vi forbereder oss godt, kan det likevel oppstå uforutsette hendelser når vi tar i bruk et så stort system. Vi ber om forståelse dersom noen av våre tjenester blir mer redusert enn det vi vet nå.

Her kan du lese mer om innbyggerportalen HelsMi
Her kan du lese med om Helseplattformen

X