Blog

Aktuelt, Nyheter

Har du lyst til å bli frivillig matombringer?

I samarbeid med hjemmetjenesten og kjøkkenet i kommunen, vil vi prøve å få til frivillig matombringing til hjemmeboende i Holtålen i sommer.

Har du lyst til å bidra? Ta kontakt med Laila på Frivilligsentralen, telefon 419 30 211.

X