Blog

Aktuelt, Nyheter

GJENÅPNING AV SKOLENE I HOLTÅLEN

Velkommen tilbake alle elever!
Skolene har forberedt seg godt og har utnyttet alle rom på sine skoler.
Hov skole har tatt i bruk både Rallaren og Messa til sine elever.
Bussene går som vanlig, elevene må huske å holde avstand.
Skriv til foreldre og foresatte er sendt til alle via læringsplattformen Zokrates.

Hov skole
Mandag 11.05 åpner Hov skole dørene for 6. trinn, 9. trinn og 10.trinn.
Onsdag 13.05 åpner vi for 5.trinn, 7. trinn og 8. trinn
Viktig: Skolegården på Hov åpner ikke før 08.20 hver dag. Dette for å hindre at elever samles før skolestart.

Haltdalen oppvekstsenter
Mandag 11.05 åpner Haltdalen oppvekstsenter dørene for alle elever på alle trinn.

 

Link til smitteveiledere:

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/ungdomsskole-vgo/

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/skoletrinn-1-7/

X