Blog

Aktuelt, Nyheter

Gebyr- og betalingsregulativ 2021 – Offentlig ettersyn

Offentlig ettersyn

Formannskapet vedtok i sak 171/20 å legge Gebyr- og betalingsregulativ 2021 ut til offentlig ettersyn.

Eventuelle merknader sendes innen 16.12.2020 til epost@holtalen.kommune.no

 

X