Blog

Aktuelt, Høringer, Nyheter, Politikk

Gebyr- og betalingsregulativ 2018 – Offentlig ettersyn

Offentlig ettersyn

Formannskapet vedtok i sak 133/17 å legge Gebyr- og betalingsregulativ 2018  ut til offentlig ettersyn i tiden 24.11.17 – 08.12.2017.

Offentlig ettersyn

Høringsfrist 08.12.2017

 

Eventuelle merknader sendes innen 08.12.17 til

epost@holtalen.kommune.no

eller

Holtålen kommune
Bakkavegen 1
7380 Ålen

X