Blog

Aktuelt, Nyheter

GAULDALSLØYPA – Oppdatering pr 9/4-2019

Det har siden vi kunngjorde at løypa ville bli stengt på grunn av flytting av rein, kommet en del ytringer om saken. Holtålen kommune har så langt kun varslet at løypa blir stengt i samsvar med forskriften for rekreasjonsløypa.

Det er ennå usikkerhet når og i hvilket omfang løypa blir stengt. Holtålen kommune får varsel fra reindrifta når flytting vil skje og da blir løypa stengt fra neste dag av. Så langt har vi kun fått varsel om at det blir flytting uten at dato eksakt er angitt.

Ordfører har mandag hatt samtaler med representanter fra reindrifta. Det er flere faktorer som påvirker flyttingen og vi skal prøve å beskrive noen av disse og hvordan de vil påvirke stenging/åpning av løypa. Flyttingen vil foregå i 2 puljer.

Første pulje er planlagt å komme inn i vårt område rundt palmehelga, kanskje litt før. Dyrene vil beite seg nordover og vi må påregne noen dager før de har krysset løypa og er ute av området. Det vil være mulig å åpne løypa i det tidsrommet som er mellom puljene.

Før pulje 2 starter skal en flokk tilhørende et annet distrikt også flytte fra samme området. Pulje 2 planlegges å komme like etter påske, men kan også komme før da de er avhengig av andre reinbeitedistrikters flytting.

Slik vi ser det, så er det en logistikk som skal være på plass for at flokkene ikke skal blandes underveis. Videre er også føret en avgjørende faktor. Løypa vil da måtte stenge dagen før de kommer inn i området. I beste fall kan det bli noen dager med åpen løype i påsken.

Holtålen kommune vil måtte stenge løypa på kort varsel, det vil si fra påfølgende dag, og samtidig kunne eventuelt åpne løypa på like kort varsel. For de av dere som er aktuelle brukere av løypa må vi råde dere til å følge med på vår hjemmeside, Facebookside og på Holtålen Snøscooterklubb sin hjemmeside og Facebookside.

 

X