Blog

Aktuelt, Nyheter

Gauldalsløypa – Fykesmannen har svart på anmodning om vedtak om oppsettende virkning av vedtak i K-sak 11/18

Fylkesmannen har nå svart på anmodning om vedtak om oppsettende virkning av vedtak i K-sak 11/18 – opprettelse av snøscooterløyper – Gauldalsløypa – Holtålen kommune

Det vises til skriv dat. 28.12.2018 til Fylkesmannen i Trøndelag og anmodning om utsettende virkning på Holtålen kommunestyre sitt vedtak i sak 11/18.
Holtålen kommunestyre vedtok under sak 11/18 kommunal forskrift for snøscooterløype, Gauldalsløypa.

Les Fylkesmannens beslutning av 28.01.2019 her…

X