Blog

Aktuelt, Nyheter

Gauldalsløypa er nå stengt for sesongen.

Etter kontakt med reindriftsnæringa om flyttesituasjonen både nå og fremover, og en vurdering av at det maks kunne vært 11 dager igjen av sesongen, har Holtålen besluttet å stenge løypa for denne sesongen.

Selv det tidvis har vært lite snø, som har skapt en del driftsmessige problemer, har det vært en vellykket sesong.

Det er solgt over 600 års/døgnkort, noe som sikkert er i overkant i forhold et normalår.
Det er ikke avdekket vesentlige avvik hverken politimessig eller avgiftsmessig. Vi har heller ikke fått tilbakemeldinger fra reindrifta om vesentlige driftsulemper.

Vi takker derfor for denne sesongen, og satser på et lignende tilbud også neste sesong.

X