Blog

Aktuelt, Nyheter

Frist for å søke om produksjonstilskudd i jordbruket – del 1:

Telledato 1.mars – Absolutt søknadsfrist 15.mars! 

Det er ikke mulig å levere søknaden etter fristen. Søknaden kan endres av bruker t.o.m 29.mars.

Du kan søke om:

    Husdyrtilskudd (unntatt bikuber)

    Tilskudd til økologisk husdyrproduksjon

    Driftstilskudd til melkeproduksjon

    Driftstilskudd til spesialisert kjøttfeproduksjon

Du må også registrere dyr som gir grunnlag for:

    Tilskudd til avløsning ved ferie og fritid

    Tilskudd for grovfôrareal

 

Kommunen oppfordrer på det sterkeste til å lese veiledningsheftet før dere leverer søknaden.

Les mer: https://www.landbruksdirektoratet.no/no/kampanje/arkiv/s%C3%B8k-om-produksjonstilskudd-innen-15.mars

 

Ta kontakt med landbrukskontoret ved spørsmål, eller for å avtale tid for veiledning.

Mvh Nina Veslum

Landbrukskontoret for Os, Røros og Holtålen

Tlf. 41 20 65 15

 

X