Blog

Aktuelt, Høringer

Forslag til ROS-analyse Holtålen kommune – Høring

I henhold til Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret og Forskrift om kommunal beredskapsplikt, plikter kommunen å utarbeide komplett ROS-analyse for kommunen (risiko- og sårbarhetsanalyse).
Kommunen har engasjert Norconsult v/Stig Moen til å lage utkast til slik analyse.

En ber spesielt høringsinstansene vurdere forslaget til prioriterte områder, samt vurdere om det er områder som burde vært med i analysen.
Også andre enn de som står på høringslista, kan sende inn merknader  til ROS-analysen.

ROS-analysen er lagt ut til offentlig ettersyn på følgende steder:

  • Holtålen kommune, Bakkavegen 1, 7380 Ålen (kommunehuset), samt på hjemmesiden her.

Frist for tilbakemelding innen 24. mai 2017.
Merknader til ROS-analysen sendes skriftlig til:
Holtålen kommune, Bakkavegen 1, 7380 Ålen eller til epost@holtalen.kommune.no

 

Vedlegg:

X