Blog

Aktuelt, Nyheter

FOLKEMØTER – INFO OM NATOØVELSEN TRIDENT JUNCTURE 25.10 – 7.11/ 2018

Øvelsen  Trident Juncture berører mange kommuner i midtre og sørlige del av fylket vårt.

Kartet viser hovedtrekkene med tropper inn fra Trøndelag til stridssoner hovedsakelig i Hedmark.  Store forflytninger av  mannskap og materiell fra havner i Trondheimsfjorden  og fra Nordmøre.

Øvelsen påvirker store deler av  regionen.  Folkemøtene gir god informasjon om  mulige utfordringer .

Det avholdes Folkemøter etter oppsettet nedenfor:

  • 29.8 kl 19.00           Rennebu
  • 30.8 kl 18.00           Melhus
  • 4.9   kl 16.30           Oppdal
  • 4.9   kl 19.00           M-Gauldal
  • 5.9   kl 17.00           Røros
  • 5.9   kl 19.00           Holtålen (Rallaren, Hovet)
  • 6.9   kl 18.00           Orkdal.

 

Landbruksavdelingen  vil være til stede på møtene.

 

 

X